English

Protikorupční barometr


Úvod

Cíl. Hlavním cílem protikorupčního barometru je poskytnout jednoduchý a srozumitelný prostředek monitorující a hodnotící, zda se s korupcí v České republice něco dělá či nikoli. Vedlejším cílem protikorupčního barometru je dosáhnout zvýšení intenzity přijímání systémových řešení problému korupce díky detailnímu monitoringu připravované legislativy a každodenních událostí.

Smysl. Smyslem protikorupčního barometru je propojit mediální, akademické a právní informace a výstupy o korupci a zpracovat je do uceleného rámce, který umožní přehledně sledovat a hodnotit vývoj protikorupčních snah v českém politickém prostředí.

Tým. Tým protikorupčního barometru tvoří akademičtí pracovníci a studenti katedry politologie Vysoké školy ekonomické v Praze a členové spolku Lexperanto, včetně osob se spolkem spolupracujících.