English

Protikorupční barometr


Úvod

Kontaktní osoby


Administrativní kontakt
Petra Adolfová
e-mail: petra.adolfova@lexperanto.cz

Kontakt pro obsahové a vědecké záležitosti
Eva Bobková
(Katedra politologie Vysoké školy ekonomické v Praze)
e-mail: eva.bobkova@vse.cz