English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v srpnu? Poté, co vláda rychle za sebou vyměnila dva ministry pro plagiátorství a získala začátkem července ve Sněmovně důvěru i s jedním dvojministrem, nastala okurková sezona. S příchodem srpna a vlnou veder mnozí možná nepostřehli, že vstoupilo v účinnost nové evropské finanční nařízení – jakási obdoba českých rozpočtových pravidel – které přineslo novou, a významně rozšířenou, definici střetu zájmů; ta se vztahuje na politiky a úředníky na evropské i národní úrovni ve vztahu k čerpání evropských peněz. Přináší tři podstatné novinky. Za prvé, rozšiřuje okruh lidí, které zahrnuje. Jde nejen o úředníky, kteří o dotacích rozhodují nebo je kontrolují, ale i o politiky, jež jsou těmto úředníkům nadřízeni, včetně ministrů a předsedů vlád či prezidentů s exekutivní pravomocí. Za druhé, týká se jak přípravy evropského rozpočtu, tj. vyjednávání o jeho podobě, tak jeho čerpání, například prostřednictvím dotací ze strukturálních či zemědělských fondů. Za třetí, zavádí jak negativní povinnost pro politiky a úředníky nebýt ve střetu zájmů vzhledem k evropskému rozpočtu, ale zároveň i pozitivní povinnost předcházet střetu zájmů a účinně ho řešit v případě, že by se do situace střetu zájmů mohli dostat či dostali. Oproti české definici obsažené v zákoně o střetu zájmů je evropská definice širší. Zatímco český zákon v tomto ohledu vyžaduje, aby veřejný činitel firmu čerpající dotace či získávající veřejné dotace ovládal, podle evropské definice není ovládání ze strany politika nutné, postačí jakýkoli přímý či nepřímý ekonomický zájem na takové firmě, tj. například skutečnost, že veřejný funkcionář získává z dané firmy finanční prostředky. Nově definovaného zákazu střetu zájmů si všimli Piráti, ministerstvo zemědělství a některé neziskové organizace a vyžádali si během srpna výkladové stanovisko Evropské komise; ta se doposud nevyjádřila. Transparency International navíc podala stížnost na přestupkový úřad do Černošic za účelem přezkoumání, zda Andrej Babiš neporušuje zákon o střetu zájmu ve vztahu k ovládání a vlastnictví mediálních domů, jež jsou součástí koncernu Agrofert. Výše zmíněné podněty a stížnosti zřejmě ťaly do živého, neboť vyvolaly na straně premiéra a vlády nebývale silnou reakci v podobě ohlášení krácení veřejné podpory neziskovým nevládním organizacím. Takže zatímco se nově poskytují ze státního rozpočtu finanční prostředky stranickým think-tankům, což nesporně otevírá další korupční prostor a možnosti pro praní špinavých peněz ve volebních kampaních, neziskovky a nevládky nejen mají být finančně okleštěny (lepši je přeci outsourcing „ziskovým“ subjektům) a také zastrašeny. Neduhy „tradičních stran“ přeci nejlépe ošetří „hnutí“, které jistě není ani neziskové ani nevládní.

Co nás čeká v září? V září budeme svědky testování efektivity českého i evropského zákazu střetu zájmů. Protireakce na útok na neziskový sektor ve veřejném prostoru na sebe nenechala dlouho čekat a premiér i ministryně financí nakonec začali couvat a popírat svá původní tvrzení. Až září nicméně ukáže, zda šlo o pouhý mediální výkřik, nebo zda se Česká republika posunuje dále od zásad liberální demokracie směrem k Maďarsku a zda si vláda začne vyřizovat účty s neziskovým sektorem, jak to v poslední době činí maďarský premiér Orbán. Neméně zajímavé bude sledovat, jak české i evropské úřady naloží se stížnosti na střet zájmů premiéra a zda to bude mít vliv na čerpání evropských dotací či na strukturu mediálního trhu. Shledá-li Evropská komise, že Andrej Babiš porušuje zákaz střetu zájmů, může v důsledku toho zastavit České republice, nebo minimálně koncernu Agrofert, přísun evropských peněz. Černošický úřad zkoumající střet zájmů z hlediska ovládání médií může teoreticky nařídit Andreji Babišovi, aby se zbavil některých svých mediálních domů, shledá-li, že je ve střetu zájmů. Význam jeho rozhodnutí bude však spíše symbolický: ukáže, zda je zákaz střetu zájmů pouze „na papíře“ a zda nastavení kontroly zákona o střetu zájmů, kdy lokální politik rozhoduje o premiérovi země, může reálně fungovat či je pouze Potěmkinovou vesnicí. Na legislativní scéně by mělo v září budit nejvyšší ostražitost projednávání novely zákona o státní službě, jež by měla umožnit další čistky na ministerstvech. Jen během tzv. „systemizace“, kdy ministři bez důvěry a v prvních dnech svého obsazení ministerstev, se začali zbavovat úředníků. Jen během letošního roku ministerstva opustila čtvrtina odborných náměstků. Otevírá se další prostor pro přímé zastoupení lobbistických skupin na ministerstvech a zbylí státní úředníci by se opět stali pouhými nástroji partajních či otevřeně korupčních zájmů právě vládnoucích garnitur bez možnosti efektivní obrany.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 6672
Za minulý měsíc: 72

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

13.09.2018 Europoslanci se budou ptát na dotace Babišových firem v dalších zemích EU
(Radim Vaculík, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/483214-europoslanci-se-budou-ptat-na-dotace-babisovych-firem-v-dalsich-zemich-eu.html
12.09.2018 Babiš si ze státní služby udělal trhací kalendář, jsou důležitější témata než korupce, říká analytik
(Martin Krepindl, Pavel Štrunc, Info.cz, e15.cz)
https://www.e15.cz/rozhovory/babis-si-ze-statni-sluzby-udelal-trhaci-kalendar-jsou-dulezitejsi-temata-nez-korupce-rika-analytik-1351060
11.09.2018 Projednávání Babišova střetu zájmů pokračuje. Na řadu přichází Evropská komise
(Dominika Jeřábková, Forum24.cz)
http://forum24.cz/zdechovsky-projednavani-babisova-stretu-zajmu-pokracuje-na-radu-prichazi-evropska-komise/
10.09.2018 V Bruselu se řeší možný střet zájmů Babiše. 'Vypadá to, že má i nadále výhody z Agrofertu‘ říká Zdechovský
(Tomáš Pavlíček, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-evropska-unie-transparenty-international-agrofert_1809101448_kno
10.09.2018 Výbor Evropského parlamentu dnes řeší Babišův střet zájmů. Může přijít o dotace
(Forum24 Monitor, Forum24.cz)
http://forum24.cz/vybor-evropskeho-parlamentu-resi-babisuv-stret-zajmu-muze-prijit-o-dotace/
10.09.2018 Zdechovský: Evropská komise může vzít dotace Agrofertu. Kvůli Babišovu střetu zájmů
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
http://forum24.cz/zdechovsky-evropska-komise-muze-vzit-dotace-agrofertu-kvuli-babisovu-stretu-zajmu/
07.09.2018 Babišovi se nelíbí „kámoši“ ministrů. Chystá na ně etický kodex
(Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/482701-babisovi-se-nelibi-kamosi-ministru-chysta-na-ne-eticky-kodex.html
07.09.2018 Hejtmanka nastoupila a změnila pravidla. Tak, aby ve služebním autě mohl jezdit i manžel
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hejtmanka-nastoupila-a-zmenila-pravidla-tak-aby-ve-sluzebnim-aute-mohl-jezdit-i-manzel-55251?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hp
06.09.2018 „Agrofertizace“ státní správy? Sněmovní výbor nedoporučil služební zákon, přijdou další změny
(Markéta Žižková, Info.cz)
https://www.info.cz/cesko/agrofertizace-statni-spravy-snemovni-vybor-nedoporucil-sluzebni-zakon-prijdou-dalsi-zmeny-36052.html
06.09.2018 Nezávislost a nestrannost podle šéfa brněnského rozhlasu. Kandiduje za ANO do Senátu
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/SWrDB/nezavislost-a-nestrannost-podle-sefa-brnenskeho-rozhlasu-kandiduje-za-ano-do-senatu

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.