English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v březnu? Hlavním skandálem měsíce března byla bezpochyby kauza Faltýnek – Rafaj – ÚOHS. Silně pravděpodobná společná snaha obou aktérů „ohnout“ řádný proces výběru veřejné zakázky na provoz mýtného systému, byť ve finále neúspěšná, je nejen popřením základního smyslu nestranného fungování veřejných institucí, ale rovněž zřejmým zneužitím veřejných funkcí. Zda mohlo jít též o korupční jednání motivované osobním (či stranickým) prospěchem není v tuto chvíli ještě známo, ale jistě se jedná o zcela zásadní otřes důvěry v jeden z důležitých veřejných úřadů v České republice. Úřad na ochranu hospodářské soutěže má dohlížet na férovost hospodářské soutěže a soutěží o veřejné zakázky, tj. jde o jeden z klíčových úřadů z hlediska vládou deklarovaného boje proti korupci. Je proto obtížně pochopitelné, že mýtnou kauzou zasažený předseda ÚOHS stále setrvává ve funkci. Ostatně údiv budí i postoje premiéra i prezidenta, kteří se snaží celou kauzu bagatelizovat. Prezident k tomu připojil i svůj oblíbený útok na orgány činné v trestním řízení. U premiéra zaráží, že neodsoudil neetické jednání pana Rafaje a pana Faltýnka v „kauze mýto“ a nenavrhl odvolání ředitele Úřadu. To naznačuje, že takovéto jednání považuje premiér za standardní: šéf „nezávislého“ úřadu jedná o případu, který má jeho úřad rozhodovat, s vysoce postaveným politikem vládního „protikorupčního“ hnutí. Tento politik zase jedná s účastníky tendru, o němž bude úřad rozhodovat. A to vše jen tak – žádné pověření, žádné informace vládě či parlamentu... V kolika dalších případech takto nynější politici vyjednávali a vyjednávají s představiteli „nezávislých“ institucí? Není možné si nepoložit otázku, zda si prezident a premiér uvědomují závažnost celé situace a potenciální důsledky dalšího poklesu důvěry ve veřejné instituce. Proč oba nebrání dalšímu zeslabování ústavního a demokratického pořádku země? Nebo je jejich cílem demontáž tohoto pořádku a vytvoření nekontrolovaného prostoru prosazování dílčích mocenských a ekonomických zájmů? V tomto kontextu lze vnímat i nedávnou snahu ovlivňovat soudce Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, útoky proti státním zástupcům, ale i velmi ostrý postoj premiéra vůči prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, který zřejmě ještě „nepochopil“, jak má „nezávislá“ instituce správně politicky fungovat. A tak kauza „Rafaj“ ukazuje, že staré známé stranické praktiky, proti nimž se ANO vymezovalo, fungují i nadále. I když se náklady, které přináší nefunkčnost kontrolních mechanismů, těžko vyčíslují, mohou být již brzy v důsledku popsané kauzy v přímém ohrožení i konkrétní evropské peníze. Evropská unie se totiž může zcela legitimně ptát, jak může věřit úřadu, jenž má, kromě jiného, bdít nad řádnými procesy při přidělování veřejných zakázek, jež jsou financovány z fondů EU, když v jeho čele stojí osoba, která je sama podezřelá z ohýbání soutěže o jednu z největších veřejných zakázek v ČR.

Co nás čeká v dubnu? V první řadě očekáváme další pokračování kauzy mýto, jež může svým smogem otravovat vzduch na politické scéně po několik dalších měsíců, ne-li let. Skutečnost, že nestandardně se chovající šéf “nezávislého“ úřadu zůstává ve funkci a dostává se mu politického krytí, určitě vyšetřování neusnadní. Dále je pravděpodobné, že v nejbližším období dojde k dílčímu rozuzlení kauzy Čapí hnízdo a že státní zástupce po několikaletém vyšetřování rozhodne o předání celé věci soudu nebo o jejím zastavení. I zde je zřejmé, že vyšetřování případu politika ve vysoké funkci je velmi náročné a obtížné. Nejde jen o možné politické tlaky na vyšetřovatele, ale i obavy svědků vypovídat proti mocným apod. Doufejme jen, že státní zástupce zvládne tuto složitou situaci a jeho rozhodnutí bude jen na základě zjištěných skutečností. V neposlední řadě by během měsíce dubna měl komisař Oettinger v Evropském parlamentu předestřít závěry auditů týkajících se možného střetu zájmů Andreje Babiše při čerpání unijních fondů koncernem Agrofert. Jak se zdá, půjde nikoli o definitivní, ale pouze předběžné závěry. Ani Evropská komise v tomto ohledu zřejmě nedodrží slib komisaře Oettingera, že tuto aféru vyřeší ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu. A v neposlední řadě se bude přestupkový úřad v Černošicích muset znovu zabývat možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše v oblasti ovládání médií. Nadřízený úřad Středočeského kraje mu – po předcházející velmi diskutabilní a netransparentní reorganizaci – vrátil na konci března jeho původní rozhodnutí k novému projednání. Během letošního jara se slovy divadla Járy Cimrmana „máme věru nač těšit“.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 7671
Za minulý měsíc: 128

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

16.04.2019 Evropská komise dál řeší Babišův střet zájmů. Zabývá se i Tomanem, dotace Agrofertu jsou stále zastaveny
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
https://forum24.cz/babisuv-stret-zajmu-vyresi-evropska-komise-do-voleb-zabyva-se-i-tomanem-dotace-agrofertu-jsou-stale-zastaveny/?fbclid=IwAR0z7HYixtTy9sWG8O0ve-4QIvpsrPr9NPBWbU-72w71a2sMpn4INq9N8GI
16.04.2019 Evropská komise selhala. Češi mají znát výsledky vyšetřování Babiše před volbami, říká europoslanec
(ČTK, Forum24.cz)
https://forum24.cz/evropska-komise-selhala-cesi-maji-znat-vysledky-vysetrovani-babise-pred-volbami-rika-europoslanec/
16.04.2019 Piráti chtějí rychlejší řešení Babišova střetu zájmů. Zvažují, že se obrátí na Evropský soudní dvůr
(Forum 24 Monitor, ČTK, Forum24.cz)
https://forum24.cz/pirati-chteji-rychlejsi-reseni-babisova-stretu-zajmu-zvazuji-ze-se-obrati-na-evropsky-soudni-dvur/
16.04.2019 Šetření Babišova střetu zájmu se protahuje, závěry představí Evropská komise až v půlce května
(Veronika Neprašová, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/setreni-babisova-stretu-zajmu-se-protahuje-zavery-predstavi-evropska-komise-az-v-pulce-kvetna-70339?seq-no=13&dop-ab-variant=&source=clanky-home
15.04.2019 Babišův střet zájmů chce EK vyřešit do půlky května
(ČTK, Tyden.cz)
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/babisuv-stret-zajmu-chce-ek-vyresit-do-pulky-kvetna_519628.html
15.04.2019 Eurokomisař Oettinger na výboru EP hovoří o možném střetu zájmů Andreje Babiše
(ČTK, Eurozpravy.cz)
https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/254971-eurokomisar-oettinger-na-vyboru-ep-hovori-o-moznem-stretu-zajmu-andreje-babise/
15.04.2019 Eurokomisař Oettinger na výboru EP mluví o Babišovi a jeho možném střetu zájmů
(Globe24.cz / ČTK, Globe24.cz)
https://globe24.cz/svet/67251-eurokomisar-oettinger-na-vyboru-ep-mluvi-o-babisovi-a-jeho-moznem-stretu-zajmu
15.04.2019 Europoslanci řeší střet zájmů Andreje Babiše. Víme, co můžeme očekávat
(Lucie Bednárová, Info.cz)
https://www.info.cz/evropska-unie/europoslanci-resi-stret-zajmu-andreje-babise-vime-co-muzeme-ocekavat-41318.html
15.04.2019 Evropská komise dodá závěrečnou zprávu z auditu ohledně možného střetu zájmů Babiše v polovině května
(ČTK, Ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-66555220-evropska-komise-doda-zaverecnou-zpravu-z-auditu-ohledne-mozneho-stretu-zajmu-babise-v-polovine-kvetna
15.04.2019 Evropský parlament znovu řešil Babiše. Snaží se mě dostat z politiky, tvrdí premiér
(ČTK, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/evropsky-parlament-resi-na-uzavrenem-jednani-mozny-babisuv-s/r~e6a284585fa911e9b38a0cc47ab5f122/

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.