English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v březnu? Vláda v demisi i jednotliví poslanci začali předkládat do Sněmovny první návrhy zákonů. Již nyní je zjevné, že obsah i kvalita předložených návrhů jsou poplatné způsobu jejich vzniku. Vláda bez důvěry nemá schválené programové prohlášení a tudíž nemohl legitimně vzniknout ani legislativní plán. Chybí tedy koncepce i strategie, je obtížné se vyznat v tom, kam vláda ve svých politikách směřuje. Byť některá směřování týkající se nikoli politik, ale mocenských otázek, jsou zjevná. Je zde zřetelná snaha o co nejrychlejší ovládnutí státní správy, včetně silových složek a strategických podniků. Jako nejproblematičtější se v tuto chvíli jeví novelizace zákona o státní službě. Byť z návrhu novely zmizelo ustanovení na jmenování odborných náměstků na dobu určitou, nová pravidla hodnocení státních úředníků i najímání externích osob na různé pozice ve státní správě budí nedůvěru u odborné veřejnosti, neziskových organizací i orgánů Evropské unie. Takováto novela zákona o státní službě, jež může zásadním způsobem ohrozit její pracně nastavenou cestu k profesionalizaci, by rozhodně neměla být spíchnuta horkou jehlou a předkládána vládou v demisi. Snaha odpoutat pozornost a zvýšit svou popularitu návrhy na zvýšení důchodů či slev na jízdném, jež se obvykle dělají v předvolebním, nikoli povolebním roce, je cestou do pekel. Rozbouření vod přinesl koncem měsíce návrh Pirátů na omezení advokátního tajemství v případech, kdy jsou v rámci advokátních služeb vytvářeny daňově netransparentní vlastnické struktury, jež by mohly vést k přeshraničním daňovým únikům. I tento typ návrhů – jak se ukázalo – by měl být podroben širší veřejné diskuzi a být předkládán vládou po řádných konzultacích, posouzení nákladů i přínosů; neměl by být přijímán narychlo prostřednictvím poslaneckého „pozměňováku“. Jelikož Rada ministrů Evropské unie neformálně v rámci novelizace směrnice o administrativní spolupráci daňových úřadů schválila opatření velmi podobné zmíněnému pirátskému návrhu, lze očekávat, že diskuze o tomto tématu se ještě v budoucnu vrátí v okamžiku převzetí uvedené směrnice do českých zákonů. V posledním březnovém týdnu projednával Evropský parlament problém zneužívání evropských fondů v zemích střední a východní Evropy, a to včetně České republiky, což může mít negativní vliv na vyjednávání na objemu finančních prostředků, jež by měly v rámci evropských strukturálních fondů proudit do České republiky po roce 2020.

Co nás čeká v dubnu? Dále bude pokračovat vyjednávání o sestavování vlády. Doufejme, že dopadne standardním způsobem, tedy že skončí dlouhé období vládnutí bez důvěry. Je potřeba mít ucelený legislativní plán tak, aby činnost vlády i Parlamentu měla jasné směřování a přestala působit jako potácející se koráb v rozbouřeném moři. Chce-li vláda i Sněmovna skutečně omezovat korupci, měla by předložit především v minulosti několikrát předložený a zamítnutý návrh o rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Zde není vlastně ani příliš co vytvářet, neboť stačí oprášit poslední předložený návrh, a tudíž nelze při přípravě návrhu příliš co zkazit. Na druhou stranu k předložení a schválení takového návrhu je bezpochyby zapotřebí politické vůle, která přes veškeré deklarace o boji proti korupci, prostě chyběla, a to napříč politickým spektrem. Ve Sněmovně se budou v dubnu projednávat první návrhy zákonů. Vedle velmi problematické novely zákona o státní službě, stojí za pozitivní zmínku návrh tzv. nominačního zákona, tj. zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o vlastnické politice státu. V zákonodárné předsíni rovněž čeká dlouho odkládaný návrh na regulaci lobbistů a jejich činnosti. Byť některé z předložených či připravovaných návrhů mohou působit sympaticky, neurovnaná politická situace, absence vlády s důvěrou Sněmovny i nepředvídatelně působící prezident, vyvolávají obavy, že potřebné zákony nebudou přijaty, či budou přijaty v nekvalitní podobě. Navíc jsme svědky i systematické snahy podpořené mediálními výstupy poslanců ze všech politických stran o revizi některých protikorupčních zákonů a opatření na podporu transparentnosti. To notně kazí celkový „umělecký“ dojem, jež nově zvolená politická reprezentace zanechává u veřejnosti a dále prohlubuje nedůvěru v demokratickou politiku a demokratické instituce.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 6093
Za minulý měsíc: 192

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

19.04.2018 Babiš bude kontrolovat Babiše. Jestli správně vyšetřuje Babišovo Čapí hnízdo
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
http://forum24.cz/babis-bude-kontrolovat-babise-jestli-spravne-vysetruje-babisovo-capi-hnizdo/
19.04.2018 Boj Babiše proti politickým trafikám? V Praze na konta členů ANO přišly miliony korun
(Tereza Nováková, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/boj-babise-proti-politickym-trafikam-v-praze-na-konta-clenu-ano-prisly-miliony-korun-45532?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
19.04.2018 Ministr Ťok v reakci na článek v HN zarazil převody akcií firmy ČD - Telematika. V resortu dopravy skončí Faltýnkovi lidé
(Jiří Pšenička, Ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-66115340-ministr-tok-v-reakci-na-clanek-v-hn-zarazil-prevody-akcii-firmy-cd-telematika-v-resortu-dopravy-skonci-faltynkovi-lide
19.04.2018 Neznámý miliardář figurující v Panama Papers. Francouzský tisk se ptá, kdo je Daniel Křetínský, který chce koupit Elle
(ČTK, Ihned.cz)
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66115000-neznamy-miliardar-figurujici-v-panama-papers-francouzsky-tisk-se-pta-kdo-je-daniel-kretinsky-ktery-chce-koupit-elle
19.04.2018 Pražská plynárenská: milionové odměny pro členy ANO
(Sabina Slonková, Neovlivni.cz)
https://neovlivni.cz/prazska-plynarenska-milionove-odmeny-pro-cleny-ano/
19.04.2018 Prezidentská kancelář odmítá zveřejnit loňské platy a odměny. 'Není to ve veřejném zájmu,' tvrdí
(Hana Mazancová, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/platy-a-odmeny-kancelar-prezidenta-republiky-vratislav-mynar-prazsky-hrad-tomas_1804191200_hm
19.04.2018 Sbíráte trafiky a ztratili jste ideály, kritizuje v dopise člen ANO vlastní hnutí
(Echo24, ČTK, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/S3XL3/sbirate-trafiky-a-ztratili-jste-idealy-kritizuje-v-dopise-clen-ano-vlastni-hnuti
19.04.2018 Trapnost a malost ANO i opozice aneb Když se měří jen Babišem
(Jaroslav Spurný, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/trapnost-a-malost-ano-i-opozice-aneb-kdyz-se-meri-jen-babisem
18.04.2018 EP schválil rozpočet za rok 2016, připomněl kauzu Čapí hnízdo
(ČTK, Ceskenoviny.cz)
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ep-schvalil-rozpocet-za-rok-2016-pripomnel-kauzu-capi-hnizdo/1611042
18.04.2018 Expert na veřejnou správu Bezouška: ŘSD vyhazuje stovky milionů z oken
(Tomáš Bezouška, Zdroj.cz)
http://zdroj.cz/bezouska-rsd-monitorovani?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=4_2018_Bezouska&utm_time=2D

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.