English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.6 %

Poslední změna: 06/2017

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v červenci? Událostí měsíce je bezpochyby to, že se v tomto volebním období určitě neschválí zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. To má rozměr ryze český (vnitrostátní) a rozměr evropský. Pokud jde o český rozměr, připomeňme, že i nadále nebude možné vykonávat kontrolu utrácení veřejných peněz z krajských a obecních rozpočtů a z firem vlastněných státem, kraji či obcemi. Jde bratru asi o bilión, kde nebude možné zjistit, zda tyto peníze nejsou rozfofrovány na nesmyslné projekty podnikatelů spřízněných se stranami napříč politickým spektrem, zda zakázky nezvýhodňují „lobbisty“ a jejich klientelistické sítě či zda se prostě jen neperou špinavé peníze. A to v situaci, kdy se zpřísňuje kontrola výběru daní od občanů a drobných podnikatelů a kraje žádají, v zásadě oprávněně, větší přerozdělování peněz mezi nimi a státní kasou. Co se týče evropského rozměru, tam dlouhodobě neplníme požadavek, aby v každém členském státě existoval nezávislý audit, jenž by mohl nezávisle kontrolovat kvalitu údajů o přebytcích či deficitech všech veřejných rozpočtů v rámci ČR. Jde o důvěryhodnost a to není bezvýznamná deviza. Česká republika se vždy snažila upokojit Brusel tvrzením, že rozšíření působnosti auditu na sektor regionálních a obecních veřejných rozpočtů se připravuje. Jak dlouho ještě budou naši politici zkoušet trpělivost občanů i Bruselu? S nepřijetím zákona o rozšíření pravomocí NKÚ paradoxně úzce souvisí i schválení zákona o vnitřním řízení a finanční kontrole ve veřejné správě: jakkoli je novela či nahrazení současného nefunkčního zákona o finanční kontrole ve veřejné správě potřeba, zákon, jenž prošel Sněmovnou, se zdá být v rozporu jak s evropskými, tak mezinárodními auditními standardy. Základním smyslem jakéhokoli auditu je říci, zda realizované činnosti naplňují poslání dané instituce. Jestliže ovšem žádný zákon nedává za povinnost veřejné instituci stanovovat si konkrétní cíle, jež by v té či oné oblasti naplňovaly její veřejné poslání, jaký smysl má audit, jenž má potvrdit či vyvrátit zda daná instituce využívá prostředky k naplnění „nestanovených“ cílů? Nejsmutnější na tom je, že v obou případech nejde o nějakou chybu, omyl či neznalost, ale o systematickou snahu neuzavírat politickým podnikatelům si prostor pro „specifický“ přístup k veřejným zdrojům. Novela ústavního zákona o NKÚ se projednávala několikrát od roku 2011, dvakrát ji vrátil Senát. Když už to vypadalo, že si nelze dělat z občanů této země legraci a zákon bude schválen, tak se ho zřejmě v jisté stranické koordinaci minstra Jana Chvojky, jenž zákon „předkládal“ (jednou dokonce hlasoval proti jeho zařazení na program) a předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka, jenž prosadil jeho zařazení až mezi poslední body poslední schůze, podařilo neprojednat. Podíváme-li se na analýzu Rekonstrukce státu, ukazuje se, že nejnižší podporu tomuto zákonu dávala ČSSD, jež jej ovšem ve vládě garantovala, a ODS. Že by dohody a vazby z „oposmlouvy“ rozdělující přístupy k veřejným zdrojům stále ještě měly svůj význam a v klíčových momentech dokázaly zafungovat?

Co nás čeká v srpnu? V srpnu se neočekávají na politické scéně události význačnějšího charakteru, snad jen s výjimkou novely ústavního zákona o bezpečnosti, která bude projednávána v Senátu a která, pokud projde, zvýší bezpečnostní rizika v této zemi. Umožnit v zemi, kde se část politiků brání zuby nehty kontrolním mechanismům a kde nelze vyloučit (a v minulosti již několikrát prokázanou) ani propojenost politiky s organizovaným zločinem, je daná novela skutečnou hrozbou. I zde vidíme jasnou spolupráci ČSSD a ODS (tentokrát duo Chovanec a Černochová). Stranou ovšem v této otázce nezůstaly, ani další vládní či opoziční strany, takže vítejme na „divokém východě“. Vláda již víceméně nevládne a Sobotkovo kolečko po jednotlivých ministerstvech bychom měli brát jako jisté předvolební skládání účtů a pečlivě jej sledovat. Bude zajímavé, jak se třeba vyrovná s ministerstvem průmyslu a obchodu, kde v těchto dnech NKÚ upozornil na nesrovnalosti v řádech miliard (ať se pak NKÚ „nediví“, že nedostane větší pravomoci). A konec konců by nemělo zůstat stranou rovněž to, jak pan premiér zhodnotí aktivity ministra Chvojky při prosazování výše zmíněné novely o NKÚ. Pole působnosti pro hodnocení bude mít jistě i u dalších ministrů. Škoda jen, že jak jsem pochopila v rozhlasové diskusi za účasti šéfredaktora významného českého deníku, toto novináře nezajímá a diskutovat před volbami téma, co vláda za čtyři roky udělala či neudělala, je přeci nesmysl. Je léto a tak tématem jsou „burkiny“. Nedej bůh, co kdyby volič začal přemýšlet o skutečných problémech této země. Bude zajímavé sledovat, jakou roli bude hrát protikorupční rétorika ve volební kampani. Každopádně zde občan nemusí čekat na chybějící novinářské analýzy, minulé volební období bylo první, které bylo z hlediska přijímání zákonů proti korupci podrobně monitorováno - ať už na úrovni neziskových občanských iniciativ, jako například Rekonstrukce státu, nebo na akademické úrovni, například pomocí Protikorupčního barometru. Výsledky monitoringu jsou bohužel dost jasné: ukázalo se, že není dostatečná politická vůle s korupcí skutečně bojovat. Veškerá významnější protikorupční opatření se totiž podařila přijmout spíše navzdory vůli současné politické scény a díky často silnému a odbornému tlaku občanských iniciativ (zákon o registru smluv) a Evropské unie (služební zákon - či přesněji to, co z něho zbylo, nebo novelizovaný zákon proti praní peněz). I původně kvalitní návrhy vzešlé ze státní správy a podrobně prodiskutované s experty byly mnohdy zamítnuty či deformovány pozměňovacími návrhy. Pokud se podařilo něco přijmout, tak vzápětí následovala snaha o novelizaci, jež by zeslabila účinnost přijatých protikorupčních opatření. I když vzhledem k příznivé hospodářské situaci občané problém korupce možná nevnímají tak silně, měli by si před volbami zjistit, jaká politická síla co a jak podporovala. Díky monitoringu lze důležité informace skutečně získat i bez přílišné námahy. I v budoucnu bude příležitostí ke korupci a zneužívání veřejných prostředků dost a dost. Potenciální objem peněz z Evropské unie, jež plynou či budou plynout do ČR v několika následujících letech, převyšuje absorpční kapacitu českých regionů. Jinak řečeno, peněz z evropských fondů je připravených tolik, že se nestíhají připravovat projekty, za které by se tyto fondy utratily. Proto budeme nadále svědky snah utrácet veřejné peníze za každou cenu bez ohledu na smysl a návratnost. To bude dávat prostor pro posílení vazeb mezi politiky a byznysem a vytváření nových či prohlubování starých klientelistických sítí.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
59.5 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
21.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 4684
Za minulý měsíc: 24

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

21.07.2017 Zeman má zvážit cesty do krajů. Mohlo by prý jít o kampaň
(ČTK, Tyden.cz)
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-ma-zvazit-cesty-do-kraju-mohlo-by-pry-jit-o-kampan_439149.html
20.07.2017 Nový kancléř sněmovny Morávek slíbil, že vrátí odměny, které protiprávně získal za členství v dozorčích radách
(Jan Štetka, Marek Pokorný, domaci.ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-65806660-novy-kancler-snemovny-moravek-slibil-ze-vrati-odmeny-ktere-protipravne-ziskal-od-firem-za-clenstvi-v-dozorcich-radach
20.07.2017 Nový kancléř Sněmovny přiznal protiprávní příjmy
(ČTK, zpravy.idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/kancler-jan-moravek-protipravni-prijmy-fcu-/domaci.aspx?c=A170720_124031_domaci_hro
18.07.2017 Prodejte jednu akcii. Ústavní soud dal státním firmám návod, jak se vyhnout veřejné kontrole
(Jan Cibulka, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/komentare/prodejte-jednu-akcii-ustavni-soud-dal-statnim-firmam-navod-jak-se-vyhnout_1707181720_cib
12.07.2017 Senátor Čuba dodržel slib. Valentově nadaci poslal celý svůj plat
(Robert Sattler, lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/cuba-poslal-nadaci-svuj-plat-d1z-/zpravy-domov.aspx?c=A170711_173151_ln_domov_rsa
10.07.2017 Svěřenský fond nestačí: Agrofert přijde o dotace, pokud Babiš půjde do vlády
(Editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/sverensky-fond-nestaci-agrofertu-prijde-o-dotace-pokud-babis-pujde-do-vlady/
09.07.2017 Jak by měl vypadat nový zákon o výzkumu, vývoji a inovacích pro Společnost 4.0
(Rut Bízková, blog.aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/rut-bizkova.php?itemid=29552&_ga=2.72722587.924370773.1499683556-1591370483.1446114666
08.07.2017 Agrofert dostal z EU už přes pět miliard. Europoslanci chystají Babišovi stopku
(Kateřina Šafaříková, Jiří Nádoba, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/agrofert-dostal-z-eu-uz-pres-pet-miliard-europoslanci-chystaji-babisovi-stopku
04.07.2017 Babišův poslanec Tureček je „bezdomovec“. Nemá vlastní poslaneckou kancelář, náhrady ale bral
(Miroslav Mareš, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/babisuv-poslanec-turecek-skoro-bezdomovec-nema-vlastni-poslaneckou-kancelar-nahrady-bral/
03.07.2017 Státní dotace v Česku vedou k zásadním vynálezům jen zřídka
(Martin Rychlík, Ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/statni-dotace-v-cesku-vedou-k-zasadnim-vynalezum-jen-zridka-p4x-/tema.aspx?c=A170703_095712_pozice-tema_houd

Poslední změny parametrů

06/2017   #6 Elektronický veřejný diář politiků
Nový ministr pro legislativu a lidská práva avizoval přípravu zákona o regulaci lobbying, jež by měl obsahovat i veřejné diáře politiků, ovšem prozatím bez bližších podrobností.

06/2017   #49 Demokratické zásady fungování veřejné správy
Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu.

06/2017   #70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu.

06/2017   #71 Přijetí obecného rámce ochrany avizovatelů korupce
Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu legislativní záměr možných řešení ochrany oznamovatelů korupce. Paralelně předložilo ministerstvo financí vlastní návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce prostřednictvím ministra finance v roli poslance. Zatímco legislativní záměr řeší ochranu avizovatelů korupce pouze částečně, návrh zákona z ministerstva financí poskytuje oznamovatelům korupce komplexnější ochranu. Prezentace dvou paralelních návrhů ovšem může vyústit v zablokování obou, což v konečném důsledku může vést k nepřijetí jakékoli legislativní úpravy ochrany oznamovatelů korupce.

06/2017   #72 Avizování korupce ombudsmanovi
Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá možnost oznamování nezákonných či jiných nežádoucích jednání externímu orgánu odlišnému od zaměstnavatele. Paralelní poslanecký návrh zákona předvídá podání oznámení externímu orgánu, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, ovšem pouze ve vztahu k možné trestné činnosti, nikoli již v oblasti veřejné správy ve vztahu k jejímu neefektivnímu fungování.

06/2017   #73 Posouzení oprávněnosti oznámení o korupci
Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin.