English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

39.3 %

Poslední změna: 01/2017

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v lednu? Pomalu se začíná vařit předvolební guláš a podle toho vypadá i situace na naší, nejen politické scéně. A ten guláš bude asi hodně kořeněný. Obzvláštní pikantnosti mu hned do základu dodala sněmovní vyšetřovací komise zřízená k překotné letní reorganizaci policie. Ta ke konci ledna ukončila činnost a v prvních dnech února dodala zprávu. Hlavním nálezem bylo, že se nic nepotvrdilo, což nebylo překvapivé, protože komise není vyšetřující orgán a nemá k dispozici nástroje, ani profesionální schopnosti, jež má (či alespoň by měla mít) policie. Pár komentátorů ovšem postřehlo, že komise potvrdila klíčovou věc, a to, že reorganizaci policie nepředcházely žádné koncepční a strategické materiály, jež by ji zmiňovaly či snad dokonce zdůvodňovaly. Klíčové osoby vyšetřující korupci a organizovaný zločin se na její přípravě nijak nepodílely a fakticky nebyly s ní, do medializace celé kauzy, ani seznámeny. A to je jádro pudla, které ovšem bylo jasné již před vznikem komise. To, co komise snad mohla zjistit, byla odpověď na otázku, zda takto dělaná reorganizace je pouze výsledkem „neschopnosti“ nebo měla konkrétní úmysl rozbít fungující instituci a nastavit „bezzubý“ či dokonce politicky kontrolovaný systém. Eliminace kontrolních či vyšetřovacích mechanismů je v zemích zasažených systémovou/politickou korupcí (a tou bezesporu Česká republika je) základní přístup udržování prostoru pro vysávání státních zdrojů. Komise ale tuto souvislost nijak dále nezkoumala a svým způsobem navázala na pravděpodobné „cíle“ reorganizace a ještě je dále rozvinula: podala trestní oznámeny na ty, jež se oné podivné reorganizaci policie bránili, a návrhy na změny týkající se státních zástupců, kterými by se konečně podařilo svázat jim ruce a dostat je pod kontrolu. Opět jde o klasické nástroje, jak udržovat a hájit dobytý prostor pro specifický a hlavně beztrestný přístup k veřejným zdrojům. Že takovéto přístupy na nejrůznějších úrovních (nemusí jít o vysokou politiku) skutečně fungují, ukazuje i vyjádření soudkyně pražského městského soudu, která v jiných souvislostech popsala realitu policejních reorganizací asi nejtrefněji: policejní reorganizace pravidelně vedou k rozpadu fungujících policejních týmů, zhoršení kvality vyšetřování, a tím pádem i ke snížení šancí na potrestání podezřelých z jakékoli trestné činnosti. Trochu naděje do zápasu justice s korupcí vneslo alespoň jmenování nového soudce v kauze Nečasová-Nagyová a podání stížnosti na zrušení současného rozsudku v případu Rath. Korupce je ze své podstaty velmi specifický druh trestné činnosti - neformální s minimem důkazů a maximem maskování: úplatky nejsou v písemnostech nikdy zmíněny jako úplatky, ale jako půjčky, provize, zvláštní plnění atd., málokdy lze důkazy získat jinak než prostřednictvím odposlechů, protože aktéři se snaží zanechávat co nejméně stop. Přistoupí-li soudy k dokazování korupce příliš formalisticky, nebude možné téměř nikdy nikoho odsoudit za sofistikovanější korupční jednání. Neschopnost potrestat odhalené korupční praktiky, jakmile jsou jen trochu důmyslněji provedené, se zřejmě již začíná projevovat na opětovném zhoršení vnímání korupce v ČR. Za rok 2016 se v indexu vnímání korupce pravidelně sestavovaným nevládní organizací Transparency International Česká republika propadla oproti roku 2015 o deset míst na současnou 47. příčku. Důvodem propadu může být i skutečnost, že velká většina protikorupčních zákonů přijatých během loňského roku ještě nevstoupila v účinnost a jejich působení ještě není hmatatelné. A možná působí i to, že řada z těchto zákonů byla nakonec upravena či se připravuje jejich novelizace tak, aby byly co nejméně účinné ve stylu výše zmíněné policejní reorganizace.

Co nás čeká v únoru? Únor bude pravděpodobně velmi výbušným měsícem, jak napovídá avizovaná smršť žalob a stížností, tu na zákon střetu zájmů, tu na Českou televizi, tu k Evropské komisi. Kauza ministra financí Babiše s neobjasněnými příjmy na nákup dluhopisů Agrofertu v roce 2013 a případné daňové důsledky celé záležitosti se propojí se vstupem v účinnost nového zákona o střetu zájmů. Ministr financí signalizoval, že vloží akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Vzhledem k extrémní netransparentnosti svěřenských fondů, jež umožňují "nevlastnit, ale přesto ovládat", zůstává otázka, jež vyslovil premiér Sobotka, zda se ministr financí skutečné zbaví svého vlivu ve firmách, jež získávají veřejné zakázky a dotace a zda vyhoví nejen liteře, ale i smyslu nového zákona o střetu zájmů. V únoru by měla rovněž vyjít pravidelná konvergenční zpráva Evropské komise o České republice hodnotící, mimo jiné, i fungování českých veřejných institucí. Očekávání vzbuzuje i nový ministr Chvojka, jež avizoval předložení návrhů na vyšší transparentnost lobbingu. Doufejme, že tyto návrhy budou předloženy co nejdříve, a také na profesionální úrovni. Doufejme, že na jednu stranu neomezí přístup občanů k voleným zástupcům, ani na druhou stranu nepůjde o "pravidla pro pravidla" s nulovým vlivem na praktiky současných lobbistů. Průtahy ve vyšetřování v kauze Kleslová dokazují nutnost systémového řešení problému netransparentní lobbistické činnosti.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
24.0 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
59.5 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
53.2 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
21.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 4188
Za minulý měsíc: 164

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

22.02.2017 Arogance. Politici kontrolují lidi stále víc. Ale sami se kontrolovat nedají, říká „otec" registru smluv Farský
(Pavlína Kosová, Seznam.cz)
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/arogance-politici-kontroluji-lidi-stale-vic-ale-sami-se-kontrolovat-nedaji-rika-otec-registru-smluv-farsky-28276
22.02.2017 Dotace pro děti končily v kapse šéfa policejního klubu
(Patrik Biskup, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/krimi/430046-dotace-pro-deti-koncily-v-kapse-sefa-policejniho-klubu.html
22.02.2017 Poslanci "očesali" registr smluv. Státní podniky nic zveřejňovat nemusejí
(ČTK, Tyden.cz)
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/poslanci-ocesali-registr-smluv-statni-podniky-nic-zverejnovat-nemusi_418754.html
22.02.2017 Poslanci vykostili registr smluv. Státní podniky je nebudou muset zveřejňovat
(Barbora Zpěváčková, Novinky, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/430104-poslanci-vykostili-registr-smluv-statni-podniky-je-nebudou-muset-zverejnovat.html
22.02.2017 Rozcupovaný registr. Většina smluv zůstane i nadále utajených, rozhodli poslanci o jediný hlas
(Redakce Seznam, seznam.cz)
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/rozcupovany-registr-vetsina-smluv-zustane-i-nadale-utajenych-rozhodli-poslanci-o-jediny-hlas-28266
22.02.2017 Státní podniky nebudou muset zveřejňovat smlouvy v registru. Sněmovna to schválila o jeden hlas
(ČTK, info.cz)
http://www.info.cz/cesko/statni-podniky-nebudou-muset-zverejnovat-smlouvy-v-registru-snemovna-to-schvalila-o-jeden-hlas-5107.html
22.02.2017 Státní zástupci prověří nákup systému EET
(Petr Holub, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iRFdY/statni-zastupci-proveri-nakup-systemu-eet
21.02.2017 Babišův dopis Sobotkovi. Nic nezákonného se nestalo, odepisuje o kauze korunových dluhopisů
(Veronika Malá, ČRo, rozhlas.cz)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/babisuv-dopis-sobotkovi-nic-nezakonneho-se-nestalo-odepisuje-o-kauze-korunovych-dluhopisu--1700605
21.02.2017 Chtěl po mně, abych ho nechal zprivatizovat benešovskou školu, říká o Babišovi trestně stíhaný David Rath
(Jiří Pšenička, Jan Štětka, m.ihned.cz)
http://m.ihned.cz/domaci/c1-65632220-chtel-po-me-aby-ho-nechal-zprivatizovat-benesovskou-skolu-rika-o-babisovi-trestne-stihany-david-rath
21.02.2017 Sobotka obchází Babiše. Jeho dluhopisy chce probrat s daňovou správou
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wRuy5/sobotka-obchazi-babise-jeho-dluhopisy-chce-probrat-s-danovou-spravou

Poslední změny parametrů

01/2017   #1 Dokládání čestných prohlášení veřejných činitelů
Schválená novela zákona o střetu zájmů řeší otázku dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup.

01/2017   #2 Rozkrytí smluv a dalších vztahů mezi státem a společností, jež vlastní veřejný funkcionář
Schválená novela zákona o střetu zájmů požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů.

01/2017   #3 Princip otáčivých dveří
Schválená novela zákona o střetu zájmů sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce.

01/2017   #4 Zveřejňování prohlášení veřejných činitelů centrálním úřadem
Schválená novela zákona o střetu zájmů na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností.

01/2017   #24 Prohlášení o majetku před podáním kandidatury
Schválená novela zákona o střetu zájmů nově upravuje podání čestného prohlášení o majetku ke dni předcházejícímu nástupu do funkce, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy je jako veřejný funkcionář zapsán do registru oznámení, nicméně nepožaduje doložení prohlášení příslušnými dokumenty.

01/2017   #25 Závazek neobohacovat se během výkonu veřejné funkce
Schválená novela zákona o střetu zájmů nepostihuje pomocí dobrovolného závazku neobohacovat se v průběhu výkonu funkce, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů nedosáhne. Za porušení obecného zákazu zneužití funkce za účelem osobního obohacení není v současném zákoně předvídána žádná sankce.