English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v únoru? V měsíci únoru se jednoznačně potvrdil již delší dobu pozorovatelný odklon současné vlády od přijímání systémových protikorupčních opatření. Že se u nás v podstatě nic nemění od dob „protikorupčních“ vlád Nečase a Topolánka, což ostatně ukazuje i Protikorupční barometr, potvrdila v únoru jak Rada Evropy, tak Evropská unie. Pracovní skupina Rady Evropy, známá pod zkratkou GRECO, v rámci pravidelného hodnocení uvedla, že práce na systémových opatřeních se v České republice v podstatě zastavily a dokonce je zřetelná i snaha již přijatá protikorupční opatření zrušit nebo eliminovat jejich reálnou účinnost. Od posledního hodnocení v listopadu 2016 Česká republika nevzala plně v potaz ani jedno ze čtrnácti doporučení, jež se týkala, například pravidel pro lobbing či vytváření tzv. legislativní stopy zákonů. To je nesmírně důležité, protože veřejnost může dohledat, kdo se jejich přijetí snažil nejvíce ovlivnit a v jaké podobě. Nedošlo ani k posílení pravidel a dohledu nad střetem zájmů, stále chybějí etické kodexy pro zákonodárce či pracovníky justice, neproběhla reforma státních zastupitelství, atd. Evropská komise v hodnocení jednotlivých zemích (tzv. country reports) obdobně konstatovala viditelné zastavení snahy vlády bojovat proti korupci. Hodnocení, kromě výčtu vládou slibovaných avšak nerealizovaných opatření, také kritizovalo opětovnou politizaci státních úředníků usnadněním jejich politicky motivovaných propouštění. Připočteme-li k opětovné politizaci nijak nereformovaný systém úřednického odměňování – nízký základní plat a vysoké odměny – nelze než očekávat zvýšení výskytu korupčních kauz, neboť takto nastavené prostředí je pro korupci velmi příznivé. Absence vůle vlády bojovat se systémovou korupcí je navenek maskována horečným vytvářením strategií a plánů boje proti korupci, které jsou sice s velkou pompou vyhlášeny, ale poté v tichosti zapomenuty a nikdy nerealizovány. V boji s korupcí existuje mezi plány a výsledky následující nepřímá úměra: čím rozsáhlejší strategie a sliby, tím nižší počet reálně přijatých opatření.

Co nás čeká v březnu? Přes poněkud pochmurné vysvědčení, jež v únoru vystavily evropské instituce České republice za její skutečný či předstíraný boj s korupcí, by začátkem března mohla Poslaneckou sněmovnou projít alespoň jedna pozitivní protikorupční „vlaštovka“ - v rozšíření registru smluv na smlouvy týkající se podniků poskytujících veřejné služby, jako je například ČEZ. Tato poslanecká novela požaduje, aby státní firmy obchodované na burze jako ČEZ nebo České dráhy musely zveřejňovat své smlouvy na internetu. Díky tomu by se jejich hospodaření mohlo dostat pod veřejnou kontrolu, a to alespoň v „neprovozní oblasti“, tedy, co se týče, veřejné kontroly nad jejich sponzorskými, právními či mediálními smlouvami, včetně nestandardních majetkových dispozic. Bude-li tato novela v březnu Poslaneckou sněmovnou schválena, neznamená ještě definitivní vítězství. Schválený zákon bude čekat ještě bitva v Senátu a podpis prezidenta, a případně ještě další potvrzování Poslaneckou sněmovnou, postaví-li se Senát či prezident proti. Jelikož však, jak praví staré známé přísloví, jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, není dobré překypovat přílišnými pozitivními očekáváními. Už proto, že během března by Evropská komise měla dokončit audit řídicího a kontrolního systému v oblasti unijních dotací ve vztahu k tomu, jak tento systém v minulosti byl či nebyl schopen filtrovat střety zájmů a zabraňovat financování projektů z peněz EU, jejichž příjemci se ve střetu zájmů nacházeli. Koncem března pak na jednom ze svých posledních plenárních zasedání bude Evropský parlament hlasovat o přijetí opatření k zamezení střetu zájmů českého premiéra, což naší zemi na mezinárodní reputaci rovněž nepřidá.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 7544
Za minulý měsíc: 88

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

15.03.2019 Lex Babiš dopadl na obce. Jsou zavaleny stížnostmi kvůli střetu zájmů
(Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/499714-lex-babis-dopadl-na-obce-jsou-zavaleny-stiznostmi-kvuli-stretu-zajmu.html
11.03.2019 Druhý Babišův dopis eurokomisaři ke střetu zájmů: Když se budou řešit dotace, opustím místnost
(Kristýna Novotná, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-stret-zajmu-brusel-oettinger-dopis-evropske-narizeni_1903110600_kno
11.03.2019 Prověrka NKÚ: Zdravotnictví mělo v účetnictví chyby za 3,2 miliardy korun
(ČTK, Euro.cz)
https://www.euro.cz/politika/proverka-nku-zdravotnictvi-melo-v-ucetnictvi-chyby-za-3-2-miliardy-korun-1442917
11.03.2019 Zásadní důkazy číslo 9, 10 a 11. Babišův střet zájmů odůvodnil úřad statutem fondu
(Kateřina Frouzová, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zasadni-dukazy-cislo-9-10-a-11-babisuv-stret-zajmu-oduvodnil/r~12d710aa441311e9b9980cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2sQYa075dTdvtzeQHZEucFtWf5C-4nW1n0A9cnpml52iwpXCXO9QFaL2E
08.03.2019 ČEZ i České dráhy budou muset zveřejňovat smlouvy. Sněmovnou prošla pirátská novela, proti byli poslanci ODS, SPD a komunisté
(ČTK, Ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-66511850-cez-spolu-s-dalsimi-polostatnimi-firmami-patrne-prijde-o-vyjimku-z-povinneho-zverejnovani-smluv
07.03.2019 Babiš má problém s dotacemi i za rok 2017, říká pirátská europoslankyně
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
http://forum24.cz/babis-ma-problem-s-dotacemi-i-za-rok-2017-rika-piratska-europoslankyne/
07.03.2019 Jak se perou ruské miliardy v Česku: pražské byty, servis tryskáčů i křišťálové lustry
(Pavla Holcová, Investigace.cz, Jakub Šimák, Denikn.cz)
https://denikn.cz/85666/jak-se-perou-ruske-miliardy-v-cesku-prazske-byty-servis-tryskacu-i-kristalove-lustry/?ref=list
07.03.2019 Povinnost zapisovat skutečné majitele do evidence se možná zúží
(ČTK, Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2019/03/povinnost-zapisovat-skutecne-majitele-evidence-se-mozna-zuzi/
06.03.2019 Milion dolarů na účtu byla půjčka, vrátil jsem ji v tašce hotově, vysvětloval u soudu bývalý šéf Čepra
(Jana Klímová, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soud-cepro-tomas-kadlec-danovy-unik_1903061909_pak
06.03.2019 Nejen Babiš. Bohatí objevili svěřenské fondy
(Ondřej Souček, e15.cz)
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/nejen-babis-bohati-objevili-sverenske-fondy-1356873

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.