English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v dubnu? Během měsíce dubna se nic podstatného nestalo. Takto lapidárně lze shrnout dění za poslední měsíc. Vyjednávání o nové vládě pokračovalo ve stejném tempu a duchu jako v minulých měsících, aniž by se dospělo k jakýmkoli hmatatelným výsledkům. Mediální prostor vyplňovaly slovní přestřelky mezi jednotlivými politiky napříč všemi politickými stranami, aniž by obsahovaly jakékoli smysluplnější či závažnější sdělení. Dále plynuly – rovněž bez většího posunu – veřejností zblízka sledované vyšetřované či soudně projednávané kauzy Rath, Čapí hnízdo, Pelta a spol. atd. Jedinou podstatnější záležitostí měsíce dubna v oblasti lepšího vládnutí a boje s korupcí bylo přijetí novely zákona o střetu zájmů, jež do určité míry zmírnila požadavky na zveřejňování informaci o movitém majetku obecních politiků. Tuto drobnou úpravu lze bez větší kritiky akceptovat, neboť základní koncepce zákona zůstává nenarušena a nevybočuje z mezí přiměřenosti. Zmíněná novelizace ukazuje potřebu kvalitnější přípravy zákonů; neměly by se dát snadno obcházet, ale také by neměly zbytečně omezovat jedince a zasahovat do jeho soukromí, kde to není společensky nutné. A jsme u jádra problémů. Bez důkladných hodnocení efektivity existujících předpisů, analýz potřebnosti a dopadů předkládaných návrhů dobré zákony mít nebudeme. Příprava dobrých zákonů je obtížné řemeslo, které předpokládá profesionální státní úředníky. Takové úředníky mít nebudeme, pokud bude pokračovat snaha mít státní aparát pod politickou kontrolou, vyhazovat kvalitní úředníky a dosazovat své „odborníky“ (rozuměj kamarády či lobbisty), čehož jsme svědky téměř za každé vlády. Bohužel nezměnilo se to ani po přijetí zákona o státní službě, jenž byl tzv. systematizací účelově zneužit. V tomto směru se silně vyznamenala současná vláda v demisi, která si novelou zákona chtěla vytvořit ještě větší prostor. Ovšem posouzení navrhovaných změn zákona o státní službě Evropskou komisí nedopadlo pro vládu vůbec růžově, resp. zcela opačně, než ministryně pro místní rozvoj prezentovala dříve v médiích. Doufejme, že si ministerstvo pro evropské záležitosti a vláda vezmou výtky Evropské komise k srdci, a budou-li pokračovat v prosazování novelizace zákona o státní službě, že se jimi budou řídit. Nakonec Brusel ještě jednou: Evropská komise předložila v dubnu k projednání Evropskému parlamentu a radě ministrů návrh směrnice o ochraně whistleblowerů, a to nejen v případě zjištěné korupce, ale v jakékoli situaci, kdy existuje podezření na porušování evropských norem. Evropský parlament a Rada v dubnu rovněž přijali definitivní verzi novely směrnice proti praní peněz, jež v budoucnu zpřístupní veřejnosti rejstříky skutečných majitelů firem. A to by byl skutečně významný krok v boji proti korupci.

Co nás čeká v květnu? Maraton týkající se sestavování vlády bude pokračovat, ale již teď je jisté, že v květnu určitě vládu s důvěrou mít nebudeme. Lze očekávat další tiché rozleptávání fungování státu a veřejné správy. Dá se konstatovat, že si v tomto smyslu vláda v demisi skutečně činí a že si velmi rychle osvojila nechvalné zvyky vlád předchozích, především pak snahu získat politickou kontrolu nad výbušnými případy, jež vyšetřuje policie. Divoká rošáda v GIBSu doprovázená netradičními postupy a nátlakem, opakované dehonestace orgánů činných v trestním řízení šetřících případy, které se vládě v demisi „nehodí“, stejně jako avizovaný odchod ministra spravedlnosti, nevěstí pro oblast systémové korupce a boje s ní nic dobrého. Odvolávání vysokých úředníků státní správy pro „ztrátu důvěry“ je dalším výstražným znamením pro budoucí fungování demokratického a právního státu a vyvolává to nepříjemné asociace. Jan Werich kdysi glosoval, že pro „ztrátu důvěry“ se na konci padesátých a začátku šedesátých let odvolávali z veřejných funkcí ti soudruzi, na něž se nic nenašlo. Místo slibovaných investic do všeho možného by bylo lepší, kdyby se vláda nejdříve soustředila na investice do kontrol, jak se nakládá s veřejnými prostředky, regulaci lobbingu a profesionalizaci státní správy. Prostor pro rozkrádání investic a veřejných prostředků, prosazování úzkých podnikatelských zájmů na úkor společenských potřeb, vměšování do policejních vyšetřování, to vše vyvolává u veřejnosti dojem, že politici mohou stát nad zákonem. Důvěra v politiku je u nás celkově malá, zdá se ale, že pokud se bude nadále „makat“ stejným způsobem jako doposud, skutečná „ztráta důvěry“ nejen současné vládní garnitury na sebe nenechá dlouho čekat.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 6315
Za minulý měsíc: 222

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

18.05.2018 Protokol z monitoringu předvolebních kampaní v České republice
(TI, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/protokol-z-monitoringu-predvolebnich-kampani-v-ceske-republice/
17.05.2018 Adresy manažerů a podnikatelů mají zmizet z obchodního rejstříku
(Jan Prokeš, Ihned.cz)
https://archiv.ihned.cz/c1-66140380-adresy-manazeru-a-podnikatelu-maji-zmizet-z-obchodniho-rejstriku
17.05.2018 Antimonopolní úřad zrušil tendr na stavbu části dálnice D35
(ČTK, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-stavbu-casti-dalnice-d35_1805171325_dp
17.05.2018 Jiří Pospíšil: ANO v Praze režírovalo klientelismus. To chceme zastavit
(Martin Jedlička, Forum24.cz)
http://forum24.cz/jiri-pospisil-ano-v-praze-rezirovalo-klientelismus-to-chceme-zastavit/
17.05.2018 Lidé nesmějí vědět, kde bydlí podnikatelé. Firmy chtějí osekat zákon
(Filip Horáček, ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/bydliste-podnikatele-neverejne-obchodni-rejstrik-fsf-/ekonomika.aspx?c=A180517_135229_ekonomika_fih
17.05.2018 Starostům dochází trpělivost. O „majetkovém striptýzu“ rozhodne Senát
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/STyee/starostum-dochazi-trpelivost-o-majetkovem-striptyzu-rozhodne-senat
17.05.2018 Za kulisy: Faltýnek a spol. lobbovali v Bruselu za dotace pro velké holdingy
(Lukáš Wagenknecht, Neovlivni.cz)
https://neovlivni.cz/faltynek-a-spol-lobbovali-v-bruselu-za-dotace-pro-velke-holdingy/
17.05.2018 Zrušme zákon o střetu zájmů, navrhuje Kubera. Vláda má vypracovat novou verzi
(Novinky, zpe, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/472304-zrusme-zakon-o-stretu-zajmu-navrhuje-kubera-vlada-ma-vypracovat-novou-verzi.html
16.05.2018 Justici lze ovládnout cukrem a bičem, varuje expert na samosprávu
(ČTK, Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2018/05/justici-lze-ovladnout-cukrem-bicem-varuje-expert-samospravu/
16.05.2018 Malá domů na ministerstvu? Dva a půl milionu pro náměstkova bratra
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mala-domu-na-ministerstvu-dva-a-pul-milionu-pro-namestkova-bratra-47174?dop-ab-variant=2&seq-no=1&source=hp

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.