English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.6 %

Poslední změna: 05/2017

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v květnu? Květnová vládní krize, jež se zcela nesmyslně stala takřka ústavní krizí, nejenže zvýšila rozčarování z politiky, ale zakryla i řadu mediálně méně chytlavějších, o to však systémově důležitějších událostí. Evropská komise zveřejnila v květnu pravidelná doporučení členským státům k jejich ekonomickému vývoji, včetně fungování veřejných institucí. Co se týče fungování veřejných institucí v České republice, doporučuje Evropská komise zaměřit se především na zvýšení účelnosti veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek. Jako dobrou zprávu lze na jednu stranu brát skutečnost, že v Poslanecké sněmovně neprošel zákon o výjimkách z registru smluv. Na druhou stranu je škoda, že neprošla ani senátní verze tohoto zákona s poměrně rozumně nastaveným rozsahem výjimek. Místo toho se však – zřejmě po vzoru jihoamerických telenovel – začíná připravovat nový zákon, který by rozsah výjimek z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv opět rozšířil, zejména pak o smlouvy uzavírané obchodními společnostmi vlastněnými státem, kraji či obcemi uzavírané v běžném obchodním styku. V květnu také vybuchla časovaná bomba v podobě sportovních dotací, jež způsobila zemětřesení nejen ve vedení fotbalové asociace, ale rovněž na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, kde způsobila (ne)odcházení ministryně Valachové a uvalení vazby na její, dnes již bývalou, náměstkyni. Jestliže je pravdou, že ministryně zadala 11 auditů, které nic neodhalily, jednoznačně to ukazuje na systémové selhání a nutnost přebudovat mechanismy udělování a kontroly sportovních dotací. Pokusí se (staré či nové) vedení ministerstva udělat radikální řez ještě před volbami?

Co nás čeká v červnu? Očekávané rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se použitelnosti důkazů získaných v kauze Rath naznačí, zda je šance, aby korupci bylo možné v Čechách vůbec vyšetřovat. To bude důležité, protože současná situace již posiluje apatii veřejnosti a nedůvěru v základní principy spravedlnosti. Vzhledem k blížícím se volbám a předvolebním kampaním stoupá animozita mezi politickými lídry a stále více se zatemňuje podstata boje s korupcí. Vzájemné obviňování paradoxně doplňuje společné úsilí zabránit systémovým změnám, jež by omezily korupční prostor. Voliči ale mají ještě možnost se podívat, zda to jednotlivé strany a poslanci myslí s bojem proti korupci vážně. Během června totiž existuje poslední šance na schválení návrhů zákonů, jež se nacházejí v pokročilejší fázi legislativního procesu, jako je například zákon o rozšíření pravomocí NKÚ nebo zákon o vnitřním řízení a finanční kontrole veřejné správy. Schválení prvního z nich by bylo zcela jednoznačně prospěšné. Snaha posílit pravomoci této klíčové, a ústavně zakotvené, kontrolní instituce, se zatím dařilo různým způsobem a pod různými záminkami již řadu let blokovat. Pokud by se to nyní podařilo, ukázalo by se, že vláda chce přeci jen korupci ve veřejném prostoru omezit. U druhého nesporně potřebného zákona je to komplikovanější; z předběžných analýz se zdá, že obsahuje jen velmi málo systémových zlepšení a v řadě ohledů není v souladu s evropskými a mezinárodními auditními standardy v oblasti veřejné správy. Proč je tomu tak, je samozřejmě otázkou k zamyšlení?

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
59.5 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
21.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 4629
Za minulý měsíc: 89

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

26.06.2017 Konec tučných odměn. Manažeři nemocnic dostanou o 24 milionů méně
(Lukáš Marek, budejovice.idnes.cz)
http://budejovice.idnes.cz/odmeny-jihoceske-nemocnice-zimola-straska-fjj-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170624_2334938_budejovice-zpravy_epkub
26.06.2017 Kulový blesk v ANO. Hnutí bude šachovat s kandidáty ve třech krajích, Babišova pravidla se rozpadají
(Kateřina Frouzová, zpravy.aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kulovy-blesk-v-ano-hnuti-bude-sachovat-kandidaty-ve-trech-kr/r~85347e7457fe11e793fe002590604f2e/?_ga=2.42803936.430071733.1498455400-1591370483.1446114666&redirected=1498478750
26.06.2017 Úředníci typu Drábové asi budou moci zůstat krajskými zastupiteli
(ČTK, Cekenoviny.cz)
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-posoudi-zmenu-volebniho-zakona-reagujici-na-spor-drabove/1500438
26.06.2017 Volební brožura ANO? Dohled nad hospodařením stran řeší Babišovu „knihu“
(Renáta Bohuslavová, Tereza Vilímová, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/ichaP/volebni-brozura-ano-dohled-nad-hospodarenim-stran-resi-babisovu-knihu
20.06.2017 Paradox veřejných zakázek. Samy úřady se bojí novinky, kterou chtějí spustit už od července
(Robert Břešťan, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/paradox-verejnych-zakazek-samy-urady-se-boji-novinky-kterou-chteji-spustit-uz-od-cervence/
19.06.2017 Ministerstvo se odvolalo proti rozhodnutí ÚOHS: V tendru na náramky pro vězně jsme postupovali transparentně
(epa, ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2017/06/ministerstvo-se-odvolalo-proti-rozhodnuti-uohs-v-tendru-na-naramky-pro-vezne-jsme-postupovali-transparentne/
19.06.2017 Za veřejné peníze měli poznat systém odpadů v Africe, měli z toho dovolenou
(ČTK, Tyden.cz)
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/za-verejne-penize-meli-poznat-system-odpadu-v-africe-meli-z-toho-dovolenou_434971.html
14.06.2017 A kolik vlastně stojí volební kampaň?
(Jindřich Šídlo, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/komentare/a-kolik-vlastne-stoji-volebni-kampan_1706121425_pj
14.06.2017 Čuba se vzdal platu a náhrad, chce být senátorem zdarma. Nejde to, reagoval Štěch
(Hana Mazancová, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cubovo-chlapske-reseni-senatorem-zustava-vzda-se-ale-platu-a-nahrad_1706141202_hm
14.06.2017 Dalších 900 bruselských milionů pro Babiše
(Petr Holub, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wUBLT/dalsich-900-bruselskych-milionu-pro-babise

Poslední změny parametrů

05/2017   #6 Elektronický veřejný diář politiků
Nový ministr pro legislativu a lidská práva avizoval přípravu zákona o regulaci lobbying, jež by měl obsahovat i veřejné diáře politiků, ovšem prozatím bez bližších podrobností.

05/2017   #49 Demokratické zásady fungování veřejné správy
Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu.

05/2017   #70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu.

05/2017   #71 Přijetí obecného rámce ochrany avizovatelů korupce
Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu legislativní záměr možných řešení ochrany oznamovatelů korupce. Paralelně předložilo ministerstvo financí vlastní návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce prostřednictvím ministra finance v roli poslance. Zatímco legislativní záměr řeší ochranu avizovatelů korupce pouze částečně, návrh zákona z ministerstva financí poskytuje oznamovatelům korupce komplexnější ochranu. Prezentace dvou paralelních návrhů ovšem může vyústit v zablokování obou, což v konečném důsledku může vést k nepřijetí jakékoli legislativní úpravy ochrany oznamovatelů korupce.

05/2017   #72 Avizování korupce ombudsmanovi
Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá možnost oznamování nezákonných či jiných nežádoucích jednání externímu orgánu odlišnému od zaměstnavatele. Paralelní poslanecký návrh zákona předvídá podání oznámení externímu orgánu, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, ovšem pouze ve vztahu k možné trestné činnosti, nikoli již v oblasti veřejné správy ve vztahu k jejímu neefektivnímu fungování.

05/2017   #73 Posouzení oprávněnosti oznámení o korupci
Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin.