English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Zamyšlení nad rokem 2018. Pomyslným „zlatým“ hřebem měsíce prosince, byť nechvalným, bylo projednávání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v Evropském parlamentu. Šlo o střet zájmů premiéra ve vztahu k unijnímu rozpočtu a debata na plenární schůzi ve Štrasburku byla ostrá, přesto však věcná a zajímavá. Evropský parlament se vložil do věci střetu zájmů českého předsedy vlády ze dvou důvodů: jednak jde o peníze daňových poplatníků z jiných členských států EU a jednak jde o výklad nových právních norem ohledně střetu zájmů, jenž Evropský parlament spolu s Radou ministrů v červenci schválil. Námitka, že Evropský parlament nemá do celé věci mluvit, proto neobstojí. Vedlejším účinkem debaty na plénu ve Štrasburku byla, že řada obyvatel ČR vůbec poprvé viděla na živo jednání Evropského parlamentu, a to v záležitosti, která se jich týká a je pro ně srozumitelná. Po proběhlé debatě Evropský parlament velkou většinou schválil rezoluci, jež střet zájmů považuje za nepřípustný a požaduje, aby Evropská komise celou věc prošetřila a vyvodila z toho spolu s českými orgány relevantní důsledky a opatření. O to podivuhodnější je, že se český Parlament, ať už je to Poslanecká sněmovna či Senát, doposud neuznal za vhodné se otázkou střetu zájmu premiéra (a ministra zemědělství, jehož se to také týká) zabývat. Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o státní službě s pozměňovacími návrhy, jež se pokoušejí eliminovat pokusy o opětovnou politizaci státní služby, jež do původního návrhu vtělila vláda či jednotliví poslanci. V posledním měsíci roku se v médiích opět objevily zprávy o vyšetřování většího množství potenciálně korupčních kauz, ať už jde o dotační kauzu hotelu na Hluboké, podivné veřejné zakázky týkající se obory u prezidentského zámku v Lánech či zásah policie ve státním podniku Diamo.

Očekávání pro rok 2019. Otázku střetu zájmů premiéra, tentokrát vzhledem k soukromě vlastněným médiím, by měl koncem ledna vyřešit černošický obecní úřad. Bude zajímavé sledovat, zda se rozhodnutí černošického úřadu ponese ve stejném duchu jako výše zmíněná rezoluce Evropského parlamentu. Jde vlastně o to, zda bude požadovat naplnění smyslu a účelu zákona proti střetu zájmů či zda se spokojí s tím, že prostě stačí pravidla obejít. Otázka, před kterou stojí, je zcela jednoduchá: Musí se politik střetu zájmu skutečně zbavit? Zvítězí v tomto případě vláda práva nebo síla moci a vlastnictví? Do Poslanecké sněmovny se v lednu vrátí k finálnímu hlasování výše zmíněná novela zákona o státní službě. Přejme proto do nového roku 2019 České republice, aby se dožila profesionální státní služby. Pseudoargumenty, podle kterých je nutné, aby státní správa byla zpolitizována, aby se zajistila její efektivita, pregnantně vyvrátil Edvard Outrata, dlouholetý expert v oblasti státní služby se zkušenostmi z Kanady i České republiky. Jeho vysvětlení stojí za to díky jeho jasnosti a srozumitelnosti přímo ocitovat: „Má-li být moderní státní služba efektivní, musí přísně oddělovat funkce a osoby politické od funkcí a osob administrativních. V demokracii se nám totiž vlády střídají tak často, že by s kompletní obměnou úředníků co čtyři roky (anebo i méně) prakticky nešlo nic kloudného připravit. Političtí náměstci zajišťují, že ministerstva a vysocí úředníci plní program zvolené vládní garnitury. Nepolitičtí či "odborní náměstci" hlídají, aby se to dělo profesionálně a efektivně. Tyto funkce nemohou být spojovány. Politické funkce vcelku logicky vyžadují častou personální obměnu s měnícím se politickým klimatem, zatímco funkce administrativní potřebují profesionalitu, která vyžaduje daleko delší kariérní zkušenost ve státní službě.“ (Edvard Outrata, Dožijeme se profesionální státní služby? server Ihned.cz, 20. 12. 2018).

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 7269
Za minulý měsíc: 292

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

14.01.2019 Auditoři EK dorazili na zemědělský fond, kontrolují střet zájmů
(ČTK, Ceskenoviny.cz)
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dnes-zacina-audit-ohledne-stretu-zajmu-babise-na-szif/1708901
14.01.2019 Babišův evropský spojenec Verhofstadt: Je zásadní, aby policie nezávisle vyšetřila problémy s dotacemi
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
http://forum24.cz/babisuv-evropsky-spojenec-verhofstadt-je-zasadni-aby-policie-nezavisle-vysetrila-problemy-s-dotacemi/
14.01.2019 Zpověď „kmotra“: Bral jsem 100 tisíc, popovídat si ke mně chodili ministr i poslanec
(Radek Nohl, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zpoved-kmotra-bral-jsem-100-tisic-popovidat-si-ke-mne-chodili-ministr-i-poslanec-63932?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=clanky-home
12.01.2019 Kauza ministryně Dostálové: Policie se zajímá o peníze na její volební kampaň
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kauza-ministryne-dostalove-policie-se-zajima-o-penize-na-jeji-volebni-kampan-63830?seq-no=10&dop-ab-variant=&source=clanky-home
11.01.2019 Auditoři EU začali kvůli možnému střetu zájmů s kontrolami českých úřadů
(Echo24, ČTK, Echo24.cz)
https://www.echo24.cz/a/SWR3z/auditori-eu-zacali-kvuli-moznemu-stretu-zajmu-s-kontrolami-ceskych-uradu
11.01.2019 Auditoři z Bruselu už kontrolují v Praze
(Jan Holý, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/ekonomika/494159-auditori-z-bruselu-uz-kontroluji-v-praze.html
11.01.2019 Babišův střet zájmů prověřujeme, vzkázala Evropská komise
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://www.echo24.cz/a/StWsA/babisuv-stret-zajmu-proverujeme-vzkazala-evropska-komise
11.01.2019 Česká Transparency International napsala do Bruselu kvůli Babišovi. A odpověď premiéra nepotěší
(Monika Černá / EuroZprávy.cz, Eurozpravy,cz)
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/245661-ceska-transparency-international-napsala-do-bruselu-kvuli-babisovi-a-odpoved-premiera-nepotesi/
11.01.2019 Evropští auditoři začali kvůli Babišově možnému střetu zájmů při rozdělování dotací s kontrolami českých úřadů
(ČTK, Ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-66427760-evropsti-auditori-zacali-kvuli-babisove-moznemu-stretu-zajmu-s-kontrolami-ceskych-uradu
11.01.2019 Evropští auditoři začali kvůli možnému střetu zájmů s kontrolami
(ČTK, Ceskenoviny.cz)
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/evropsti-auditori-zacali-kvuli-moznemu-stretu-zajmu-s-kontrolami/1708226

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.