English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.8 %

Poslední změna: 10/2017

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v říjnu? Proběhly volby do Poslanecké sněmovny, volič rozdal karty na další volební období. O volebních výsledcích je možné diskutovat, lze jásat či plakat, ale, slovy klasika, to je tak vše, co se nimi může volič dělat. Volby ukázaly, že téma korupce a boje proti ní je stále živé a že nemalá část voličů na sliby větší transparentnosti a nekorupčního řízení státu slyší. Máme ovšem již z minulosti zkušenost, že politické sliby přijmout protikorupční zákony se často rozplynou jako pára nad hrncem a v řadě případů někteří politici napřou síly zcela opačným směrem. Není bez zajímavosti, že řada poslanců, jež výrazně brzdila protikorupční zákonodárství, se do Sněmovny nedostala (viz analýza Rekontrukce státu). A propad některých stran nesporně souvisí i s tím, že na předních místech jejich kandidátních listin často figurovali lidé, kteří z hlediska své „netransparentní minulosti“ byli nevolitelní. Sledovat protikorupční opatření má jistě smysl i dnes. Již v první listopadový den podala skupina senátorů Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o registru smluv z důvodu jeho údajné protiústavnosti. Nelze než doufat, že nejvyšší soudní instance tuto snahu senátorů zastaví. Bezpečnostní a informační služba zveřejnila v říjnu některé závěry ohledně trhu s veřejnými zakázkami, jež poskytují velmi nelichotivý obrázek o tom, jak se u nás rozdělují veřejné peníze. Chcete-li si udělat obrázek sami, je možné využít právě spuštěný projekt Dotační parazit, v němž nezisková organizace Good Governance v uživatelsky příjemné formě zpřístupňuje veškeré zveřejněné informace o firmách, které získávají od veřejné správy různé typy dotací. A znovu negativně: Krajský soud v Brně vydal velmi kontroverzní rozsudek, podle kterého obchodní činnost podniků vlastněných veřejnými institucemi - státem, krajem, obcemi - nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách, a tyto podniky tudíž nemusí dodržovat pravidla otevřenosti při zadávání zakázek v této obchodní činnosti.

Co nás čeká v listopadu? Složité, místy tragikomické povolební vyjednávání o obsazení pozic v Poslanecké sněmovně a o podobě vlády vyvolává nejrůznější spekulace a katastrofické scénáře. Pozornost by se měla ale zaměřit na budoucí obsah programového prohlášení a zajištění kontrolních funkcí vůči vládě ze strany Sněmovny. Sledujme, zda se vytvářená vláda přihlásí k předložení návrhů, jež by zajistily transparentní a nekorupční fungování veřejných institucí; včetně těch, jež i díky minulé vládě i opozici v uplynulém volební období neprošly. Sledujme, jak se k těmto otázkám budou stavět jednotlivé výbory a jak budou procházet Sněmovnou. Je třeba znovu nastolit otázky rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na kraje a obce a jimi a státem vlastněné obchodní společnosti. Dále je nutné řešit otázky ochrany těch, jež na korupci upozorňují (whistleblowerů). Ta byla vyřešena pouze alibisticky. Veřejnost by měla také tlačit na úpravu fungování dozorčích rad podniků poskytujících veřejné služby, na prosazení na zadavateli nezávislé hodnocení nabídek do soutěží o veřejné zakázky nebo na lepší vymahatelnosti zákona o veřejném přístupu k informacím od veřejné správy. Pozornost by si zasloužila rovněž regulace lobbingu, kde již existuje rozpracovaný návrh zákona, jež v předchozím volební období nestačil být předložen. Z nelegislativních opatření by bylo vhodné, aby vláda či ministerstvo pro místní rozvoj vydaly srozumitelnou kuchařku pro starosty, jak stanovit kritéria úspěšnosti veřejných investic a jak je měřit. Na absenci těchto kritérií dlouhodobě poukazuje Nejvyšší kontrolní úřad. Pokud by taková kritéria byla stanovena, ubylo by nesmyslných investic a snížilo by se riziko vracení evropských dotací. Počátkem listopadu se uzavře možnost registrovat se jako kandidát do prezidentských voleb. Doufejme, že na rozdíl od minulé volby prezidenta, úřad pro dohled nad politickým financováním zajistí, že nedojde k porušování zákonných pravidel. A nakonec, pokud se podaří ustanovit Sněmovnu, což je více než žádoucí, měla by do Sněmovny co nejdříve přijít žádost o vydání dvou poslanců k trestnímu stíhání – pana Babiše a pana Faltýnka. A pečlivě sledujme, jak hlasování dopadne.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
21.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 5063
Za minulý měsíc: 92

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

20.11.2017 České Lípě hrozí za založení společného dopravního podniku se společností BusLine pokuta, říká Transparency International
(TI, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/ceske-lipe-hrozi-za-zalozeni-spolecneho-dopravniho-podniku-se-spolecnosti-busline-pokuta-rika-transparency-international/
20.11.2017 Drsná realita kolem privatizace vody
(Janusz Konieczny, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/janusz-konieczny/5263
20.11.2017 Kampaň hejtmana Oklešťka byla proti pravidlům. Pokutu musí zaplatit Olomoucký kraj a PR poradce
(Kristýna Novotná, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/volby/brno-urad-pro-dohled-ladislav-oklestek-hnuti-ano-pokuta-hejtuj-hejtmana_1711201245_kno
20.11.2017 Kvalita zákonů by se měla zpětně hodnotit důsledněji, navrhuje vláda
(epa, Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2017/11/kvalita-zakonu-by-se-mela-zpetne-hodnotit-dusledneji-navrhuje-vlada/
20.11.2017 Milionové hrátky Pavla Severy
(Kateřina Kolářová, Ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/milionove-hratky-pavla-severy-de8-/tema.aspx?c=A171107_163008_pozice-tema_houd
20.11.2017 NKÚ: Tři nemocnice nakoupily léčiva za více než pět miliard bez soutěže. Rozdíl v ceně stejného léku byl až desetinásobný
(ČTK, dap, ihned.cz)
http://m.ihned.cz/c1-65961050-nku-tri-nemocnice-nakoupily-leciva-za-vice-nez-pet-miliard-bez-souteze-rozdil-v-cene-stejneho-leku-byl-az-desetinasobny
16.11.2017 Pražská opozice kritizuje pětimilionovou dotaci pro ‚Okamurovu‘ firmu, chce vysvětlení
(ČTK, Lidovky.cz)
https://www.lidovky.cz/prazska-opozice-kritizuje-petimilionovou-dotaci-pro-okamurovu-firmu-chce-vysvetleni-grp-/zpravy-domov.aspx?c=A171116_125120_ln_domov_ele
15.11.2017 Finanční správa prohrála soud o zajišťovací příkaz. Miliony nevrátila. Navzdory rozsudku
(Pavel Vrabec, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/financni-sprava-prohrala-soud-o-zajistovaci-prikaz-vrati-miliony-to-je-tajne/
15.11.2017 POLITIKA: Registry, kam se podíváš
(Tomáš Jirsa, Neviditelnypes.lidovky.cz)
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-registry-kam-se-podivas-d45-/p_politika.aspx?c=A171113_202412_p_politika_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pes_neviditelny&utm_content=main
15.11.2017 Účty prezidentských kandidátů: Fischerovi chodí miliony ze zahraničí, Hannig paběrkuje
(Michaela Cápová, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/pAfZH/ucty-prezidentskych-kandidatu-fischerovi-chodi-miliony-ze-zahranici-hannig-paberkuje

Poslední změny parametrů

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.

10/2017   #46 Soudem jmenovaný účetní na finanční řízení kampaně pro jedny volby
Zákon o politických stranách ani zákon o volbách do Parlamentu ČR, ve znění účinném od 1. ledna 2017, nepředvídají předání finančního řízení volební kampaně z rukou strany do rukou třetí kvalifikované osoby. Kontrola financování volební kampaně auditory bude probíhat až po volbách, což, jak ukázaly předcházející volby, nezajistí dodržování pravidel o financování volebních kampaní, a to i přes povinnou rotaci auditorů po pěti letech.

08/2017   #70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Zákon se odklání od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu.