English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v listopadu? Slovním spojením měsíce listopadu je bezpochyby „střet zájmů.” Střet zájmů premiéra Andreje Babiše ve vztahu k holdingu Agrofert a střet zájmů ministra zemědělství Tomana ve vztahu k holdingu Agrotrade. Střet zájmů předsedy vlády má hned několik úrovní. První z nich je střet zájmů ve vztahu k justici, jenž vyplul na povrch během kauzy „Krym”. Zcela jasně se ukazuje, jak překryv veřejné funkce premiéra a obviněného v trestní věci může mít negativní vliv na řádný průběh vyšetřování a důvěru v činnost orgánů činných v trestním řízení. Druhou úrovní je střet zájmů ve vztahu k rozpočtu Evropské unie. Konkrétně se to týká přípravy budoucího rozpočtu EU na léta 2021-2027 a získávání finančních prostředků koncerny Agrofert a Agrotrade z fondů EU v současném rozpočtovém období. Pokud jde o přípravu nadcházejícího rozpočtu Evropské unie, je otázkou, zda se český premiér jednání o jeho podobě může účastnit či nikoli, je-li pravděpodobné, že by z něho mohl mít nepřímý osobní prospěch. Co se týče čerpání evropských prostředků firmami ze skupin Agrofert a Agrotrade, není jasné, jak dalece jsou tyto firmy dotčeny vztahem k předsedovi vlády, resp. ministru zemědělství, a jaké je riziko, že by byly nuceny již získané prostředky vracet. Třetí úrovní je střet zájmů ohledně ovládání médií. O tom, zda je předseda vlády ve střetu zájmů vzhledem k novinám, časopisům, rozhlasovým či televizním stanicím, začal rozhodovat městský úřad Černošice. Samotná skutečnost, že o údajném přestupku předsedy vlády s přímým dopadem na mediálně-politickou scénu a nepřímým dopadem na politickou soutěž vůbec rozhoduje orgán místní samosprávy, ukazuje na absurditu konstrukce, na níž je zákon o střetu zájmů postaven. Černošický úřad je v této kauze vystaven nemalým politickým tlakům, kterým se ze své pozice může jen obtížně bránit. Jelikož kauzy premiéra Babiše a ministra zemědělství Tomana během měsíce listopadu zastínily zbytek dění na politické scéně, projednávání důležitých návrhů zákonů, jako například návrh zákona omezující stabilitu a apolitičnost státní služby či poslanecký návrh na otevření evidencí skutečných majitelů firem veřejnosti, prošuměly veřejným prostorem bez náležité pozornosti. Ale pozitivní zprávou je, že díky pozměňovacímu návrhu poslance O. Profanta se podařilo zabránit pokusu vlády omezit právo na informace v souvislosti s projednáváním zákona o ochraně osobních údajů.

Co nás čeká v prosinci? Než nastanou vánoční svátky, během kterých, doufejme, si snad odpočineme od korupčních kauz a skandálů, bude na politické scéně ještě velmi živo. Střet zájmů Andreje Babiše se bude probírat na prosincovém zasedání Evropského parlamentu, a to není dobrá zpráva pro pověst České republiky. Ozvěny těchto jednání jistě neuniknou pozornosti v českém prostředí a bude velmi zajímavé sledovat, jak se k nim jednotlivé veřejné instituce a jednotliví politici postaví. Jistě se nevyhneme ani plamenným projevům ochraňujícím „suverenitu“ České republiky a proti „vměšování“ EU do našich vnitřních záležitostí. Máme přeci plné „právo“ zneužívat prostředky evropských daňových poplatníků, obcházet zákony a pravidla, které se v zemích naší civilizace přijaly, aby zabránily nekontrolovanému propojování politické a ekonomické moci s využíváním veřejných prostředků. Je otázkou, zda se naplní dlouhodobé tendence k vládě založené na hrubé politické síle, která umožní dodržování pravidel ignorovat. Podřídí se česká politická kultura morálním a etickým pravidlům Západu, podle kterých nelze ve veřejných záležitostech hájit osobní zájem nebo se prosadí spíše kultura orientálních despocií, kdy ten, kdo má moc, může činit, co se mu zlíbí? Nejeden komentátor politického dění se domnívá, že česká společnost v tomto ohledu dospěla na určité rozcestí. Konfrontace mezi českou a evropskou politickou kulturou střetávající se v odpovědi na otázku ohledně (ne)přípustnosti střetu zájmů podnikatelů v politice je nejen výpovědí o stavu politické kultury u nás, ale rovněž lakmusovým papírkem ohledně sdílených evropských hodnot. Je-li jen obtížné představitelné, že by francouzský prezident či německá kancléřka byly zároveň vlastníky, například firem vyrábějících automobily, které by z veřejných zdrojů dotovaly šrotovným, jsme u nás dnes a denně přesvědčováni vládními představiteli i prezidentem, že taková situace je normální a není v rozporu s českými zákony.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 7135
Za minulý měsíc: 125

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

13.12.2018 „Je to kampaň, s Agrofertem nemám nic společného,“ říká Babiš ke kauze unijních dotací
(ČTK, luš, Info.cz)
https://www.info.cz/evropska-unie/je-to-kampan-s-agrofertem-nemam-nic-spolecneho-rika-babis-ke-kauze-unijnich-dotaci-38774.html
13.12.2018 Babišova aureola „evropského státníka“ se bortí. Hájí ho jen ANO a KSČM
(Jiří Sezemský, Forum24.cz)
http://forum24.cz/babisova-aureola-evropskeho-statnika-se-borti-haji-ho-jen-ano-a-kscm/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
13.12.2018 Co zaznělo v europarlamentu o Babišovi: Korupčník, který neplní sliby. České orgány by měly jednat v trestní rovině
(FORUM 24, Forum24.cz)
http://forum24.cz/co-zaznelo-v-europarlamentu-o-babisovi-korupcnik-ktery-neplni-sve-sliby-a-ceske-organy-by-mely-jednat-v-trestni-rovine/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
13.12.2018 EK dle Oettingera nehodlá dotovat Česko do vyřešení kauzy Babiše
(ČTK, Ceskenoviny.cz)
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/europarlament-by-mohl-vyzvat-k-prosetreni-dotaci-pro-agrofert/1698047
13.12.2018 EU nebude Česku vyplácet dotace, dokud se nevyřeší Babišův případ
(ČTK, Euro.cz)
https://www.euro.cz/politika/evropska-komise-nebude-nebude-vyplacet-dotace-do-vyreseni-babisova-pripadu-1432823
13.12.2018 Europoslanci drtivou většinou schválili usnesení žádající zastavení dotací Agrofertu
(Novinky, ren, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/491915-europoslanci-drtivou-vetsinou-schvalili-usneseni-zadajici-zastaveni-dotaci-agrofertu.html
13.12.2018 Europoslanci schválili usnesení o Babišově kauze, chtějí pozastavit dotace Agrofertu
(ČTK, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/primy-prenos-europoslanci-hlasuji-o-usneseni-o-moznem-stretu/r~0f1e9362fec611e8a1900cc47ab5f122/
13.12.2018 Evropské dotace byly pozastaveny jen Agrofertu, tvrdí ministryně Dostálová
(Domácí, ČTK, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/evropske-dotace-byly-pozastaveny-jen-agrofertu-tvrdi-ministr/r~e70deb44feb511e8b474ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
13.12.2018 Evropský parlament ke střetu zájmu Babiše: poslanci drtivou většinou podpořili zastavení dotací Agrofertu
(irozhlas, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/europarlament-agrofert-dotace-babis_1812131248_dbr
13.12.2018 Jako Čapí hnízdo. Za českého premiéra znovu mají platit čeští občané
(Sabina Slonková, Neovlivni.cz)
https://neovlivni.cz/jako-capi-hnizdo-za-ceskeho-premiera-znovu-maji-platit-cesti-obcane/

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.