English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v září? Měsíci září dominovala kampaň do komunálních a senátních voleb. Obvyklé zaměření kampaní na emoce přesáhlo obvyklou míru a vyústilo v hodně pokleslou tragikomedii kolem přijetí padesáti syrských sirotků. Podstatné věci se nicméně odehrály jinde. Evropský parlament a Evropská komise se začaly zabývat střetem zájmu premiéra Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana ve vztahu k evropským dotacím, jež získávají firmy, jež tito dva politici podle Transparency International ČR ovládají. Rozhodnutí evropských institucí bude v tomto ohledu precedenční pro celou Evropskou unii: Mohou vrcholoví politici ovládat firmy, které jsou napojeny na veřejné rozpočty či nikoli? Je oligarchizace politiky, blížící se v českém prostředí jakémusi „demokratickému feudalismu“, přípustná či nikoli? Je legitimní, aby podnikatelé chodili do politiky za účelem rozšiřování jejich firemních impérií, zejména v oblasti jednoduššího získávání zakázek, dotací, či daňových zvýhodnění? Nejde jen o otázky čistě právní, ale také o politickou kulturu, která se zjevně začíná posouvat směrem k legitimizaci jednání, jež byla dříve společensky zcela nepřijatelná. Přejdeme-li z politické scény na scénu justiční, rovněž zde je nutné položit si po několika zářijových rozsudcích v korupčních kauzách zásadní otázky: budou-li soudy požadovat tak vysoké důkazní břemeno, jako dosud, bude možné odsoudit kohokoli za korupční jednání? Získá-li firma korupcí veřejnou zakázku či dotaci a vyplatí-li majiteli firmy zisk z takového korupčního jednání, není podle poslední soudní praxe téměř nijak možné prokázat tomuto majiteli korupční jednání, přestože v drtivé většině případů je osobou, která takové korupční jednání firmy iniciovala. To nejdůležitější z hlediska řádné nekorupční veřejné správy se ovšem během září dělo ve Sněmovně, kde se projednávala kromě jiného, zásadní novela zákona o státní službě. Pozadu nezůstalo ani dění na vládě, kde se řešil například návrh zákona o lobbingu či x-tý návrh na rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ani o jednom však česká média během září prakticky nepsala.

Co nás čeká v říjnu? Po komunálních a senátních volbách se očekávají lokální politická zemětřesení, která mohou zatřást celou politickou scénou nebo alespoň jejími částmi. Je obtížné předvídat, jaké to bude mít důsledky pro přijímání pro- i protikorupční legislativy, nicméně alespoň vzhledem ke změnám služebního zákona lze jistý vývoj předvídat. Projednávaný návrh novely zákona o státní službě není z hlediska fungování správného, etického a předvídatelného fungování státních úředníků a úřadů vůbec dobrý. Návrh podrývá jeden ze základních pilířů existujícího zákona a řádného výkonu státní správy vůbec, a to odpolitizování státní správy. Odpolitizování znamená, že ministři nemají mít vliv na odbornou část státního aparátu, především na vrcholové posty tzv. odborných náměstků. Výměna těchto úředníků vyrůstající ze státní služby za tzv. „odborníky“ otevírá prostor pro přímé zastoupení velkých podnikatelských zájmů ve státní službě se všemi negativními dopady, včetně rozšiřování korupčního prostoru. S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že se zmíněný návrh zákona o státní službě dostane během října do hledáčku Evropské komise. Funkční a efektivní rámec pro fungování státní služby byl jednou z podmínek čerpání evropských dotací již při našem vstupu do Unie v roce 2004. Dlouho se dařilo tuto podmínku obcházet (zákon jsme měli, ale jeho účinnost byla neustále odkládána) a teprve poté, co Evropská komise pohrozila zastavením evropských dotací pro neplnění této podmínky samotného členství České republiky v EU, jsme přijali nový zákon, jenž nakonec v účinnost vstoupil. I k němu měla Evropská komise řadu výhrad. Tehdy přijaté řešení oddělení odborných náměstků od politického vlivu ministrů bylo dost „na hraně“: hodnocení a případné odvolávání odborných náměstků provádí tzv. superúředník, náměstek podřízený ministrovi vnitra, a nikoli úředník mimo politický vliv ministrů. Návrh nynější novely, kdy by odborné náměstky mohla odvolávat přímo vláda a ministři si mohli do státní správy přivést svoje lidi zvenčí, je již daleko za touto pomyslnou hranou depolitizace odborné části státní správy.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 6763
Za minulý měsíc: 86

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

15.10.2018 Vyhýbá se Babiš poslaneckému grilování? Jeho kauzu budou projednávat úředníci z Černošic
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/SrwfB/vyhyba-se-babis-poslaneckemu-grilovani-jeho-kauzu-budou-projednavat-urednici-z-cernosic
11.10.2018 Miliardový pozemek
(David Macháček, Ceskatelevize.cz)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240030/video/648921
11.10.2018 Místo ochrany osobních údajů omezení práva na informace. Sněmovní přílepek vyhovuje Babišovi
(Adam Rut, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/misto-ochrany-osobnich-udaju-omezeni-prava-na-informace-snemovni-prilepek-vyhovuje-babisovi/
11.10.2018 Nepoddajní umělci, těšte se. Babiš si koupil bulvár, aby drzí kritici zkrotli
(Vilém Besser, Forum24.cz)
http://forum24.cz/nepoddajni-umelci-teste-se-babis-si-koupil-bulvar-aby-drzi-kritici-zkrotli/
11.10.2018 Odpověď eurokomisařky Creţu: „Ujišťuji Vás, že schůzka s Andrejem Babišem proběhla podle pravidel“
(TI, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/odpoved-eurokomisarky-cretu-ujistuji-vas-ze-schuzka-s-andrejem-babisem-probehla-podle-pravidel/
11.10.2018 Oživení a TI podají další podnět pro přezkum výběru dopravce v České Lípě
(TI, Oživení, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/oziveni-a-ti-podaji-dalsi-podnet-pro-prezkum-vyberu-dopravce-v-ceske-lipe/
11.10.2018 Piráti žádají Babiše, aby prověřil dva prodeje ČEZu v Bulharsku za miliardy
(Kateřina Frouzová, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cez/r~bdcda2e0cd3911e8b5b20cc47ab5f122/?redirected=1539588439
10.10.2018 Diplomatický servis posílá desítky milionů na mzdy lidí, kteří pro něj nepracují
(Robert Břešťan, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/diplomaticky-servis-posila-desitky-milionu-na-mzdy-lidi-kteri-pro-nej-nepracuji/
10.10.2018 Kleslová se vrací. Lobbistka Agrofertu za biopaliva znovu ve sněmovně
(Jiří Sezemský, Forum24.cz)
http://forum24.cz/kleslova-se-vraci-lobbistka-agrofertu-za-biopaliva-znovu-ve-snemovne/
09.10.2018 Dodejte seznam dotací holdingu z fondu českého premiéra, žádá komise
(Lukáš Wagenknecht, Neovlivni.cz)
https://neovlivni.cz/dodejte-seznam-dotaci-holdingu-z-fondu-ceskeho-premiera-zada-komise/

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.