English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v srpnu? Prázdninový srpnový čas byl na politicko-korupční události poměrně sporý, ale i tak došlo k několika zaznamenání hodným událostem. Neziskové protikorupční organizace vyvinuly silný tlak na řešení problému „zahnívajícího“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten je v důsledku trestního stíhání jeho předsedy Rafaje již dlouhou dobu paralyzován ve své činnosti; podle neziskových protikorupčních organizací i podle širší odborné veřejnosti neplní své poslání, zejména v oblasti dohledu nad transparentností a řádným udělováním veřejných zakázek. Vedle toho se během srpna stala předmětem živé veřejné diskuze podoba návrhu zákona o avizování korupce, tzv. whistleblowingu. Návrh ministerstva spravedlnosti má svá rizika z hlediska dostatečné ochrany oznamovatele korupčních jednání, protože ohlašovacím místem korupčního jednání je samo ministerstvo. Bylo by vhodnější, aby ohlašovacím místem nebylo ministerstvo jako orgán státní veřejné správy, ale spíše orgán na veřejné státní správě více nezávislý, jako je například Veřejný ochránce práv (ombudsman) nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Odstíněním ohlašování korupce od státní správy na orgány mimo tuto správu a podléhající přímé kontrole Parlamentu by bylo možno předejít zneužití oznámení o korupci ve státní správě právě státní správou samotnou. Popsaný argument má svoji logiku a lze se oprávněně domnívat, že bude hlavním „jablkem sváru“ při přijímání zákona o whistleblowingu, jež má potenciál přijetí tohoto zákona zcela potopit. Konečně, došlo k vyústění několika vysoce sledovaných soudních sporů z dob bémovsko-janouškovských, a to spíše s rozpačitými výsledky. Státní zastupitelství bylo na jednu stranu (zatím nepravomocně) úspěšné u soudu korupční v kauze neoprávněné restituce tzv. Bečvářova statku; na druhou stranu se nepodařilo k úspěšnému konci dotáhnout mnohem zásadnější kauzu bývalého státního zástupce Libora Grygárka, u něhož bylo definitivně zastaveno trestní stíhání ve věci údajného krytí praní špinavých peněz, jež měly proudit na účty švýcarských bank.

Co nás čeká v září? Vedle „bitvy o Rafaje“ v čele ÚOHS, jež zcela jistě nabude podobu mocenského přetahování, ve kterém již nikdo z protagonistů ani obecenstvo nevěří, že by někomu šlo budoucí řádné a smysluplné fungování tohoto po ministerstvech obchodu a financí asi nejdůležitějšího veřejného úřadu v ekonomické oblasti. I samo institucionální nastavení je špatné a dává prostor pro zneužití pravomocí. Je smutné, že destrukce integrity a profesionality veřejných úřadů jako by se stávala „programovým krokem“ současné vlády, u níž jedinou platnou devizou je loajalita k aktuálním nejvyšším představitelům moci bez ohledu na následky. Od září se strhne dlouhotrvající bitva o zákonu o ochraně oznamovatelů korupce (whistlebloweru), která se ovšem s vysokou pravděpodobností - vzhledem k blížícím se volbám do Sněmovny v příštím roce - asi nestihne projednat. Vzhledem ke společenské i politické výbušnosti problematiky whistleblowingu nelze očekávat rychlou shodu na podobě tohoto zákona „napříč politickým spektrem“ a pravděpodobně ani politický zájem na jeho přijetí. Takže lze očekávat obligátní závěr, že „se to před volbami nestihlo“. Opačný výsledek, tedy včasné přijetí účinného zákona o whistleblowingu by byl více než příjemným překvapením. Ve Sněmovně se dostane na stůl neméně důležitá a kontroverzní problematika zveřejňování skutečných majitelů firem. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů firem byl hojně probírán již na jaře během projednávání na vládě, a to jak kvůli nesystémové výjimce ze zveřejňování pro členy svěřenských fondů, jež jde zcela proti ustanovením evropské směrnice proti praní peněz, tak kvůli špatnému zacílení. Zákon bude ve svých důsledcích generovat velmi vysokou administrativní zátěž pro firmy i soudy v kombinaci s velmi nízkou efektivitou rozkrytí vlastnických struktur a skutečných majitelů, jež je z hlediska předcházení praní peněz nutné monitorovat co nejvíce.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 8659
Za minulý měsíc: 0

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

21.06.2020 Babiš ztíží čerpání peněz z EU, míní opozice
(Pavel Otto, e15.cz)
https://www.e15.cz/domaci/babis-ztizi-cerpani-penez-z-eu-mini-opozice-1370827
21.06.2020 Karel Barták: Andrej Babiš České republice v EU spíš škodí
(Karel Barták, plus.rozhlas.cz)
https://plus.rozhlas.cz/karel-bartak-andrej-babis-ceske-republice-v-eu-spis-skodi-8232246
20.06.2020 Rezoluce EP je ranou pro Babišovu reputaci.Ale hlavně pro jeho byznys.
(Sabina Slonková, Neovlivni.cz)
https://neovlivni.cz/rezoluce-ep-je-ranou-pro-babisovi-reputaci-ale-hlavne-pro-jeho-byznys/
20.06.2020 Rezoluce Evropského parlamentu se podle Babiše snaží ovlivnit výsledek auditních procesů v rámci EU
(ČTK, Lidovky.cz)
https://www.lidovky.cz/domov/rezoluce-evropskeho-parlamentu-se-podle-babise-snazi-ovlivnit-vysledek-auditnich-procesu-v-ramci-eu.A200620_140226_ln_domov_ele
19.06.2020 Babiš dělá Česku ostudu, tvrdí Fiala. Bartoš mluví o přelomové rezoluci
(ČTK, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-dela-cesku-ostudu-tvrdi-fiala-bartos-mluvi-o-prelomove/r~a6a0ef9eb26d11ea9c800cc47ab5f122/
19.06.2020 Europarlament většinou hlasů schválil usnesení kritizující Babišův možný střet zájmů
(mkk, ct24.ceskatelevize.cz)
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3123278-europoslanci-jednaji-o-moznem-stretu-zajmu-ceskeho-premiera
19.06.2020 Europoslanci ostře k Babišovi. Klíčové hlasování dopadlo deset ku jedné
(MILAN ROKOS, JOLANA HUMPÁLOVÁ, ANITA MEJZROVÁ, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/eu-debatuje-o-rozdeleni-miliard-na-obnovu-babis-ceka-na-verdikt-europoslancu-109912
19.06.2020 Evropský parlament drtivou většinou schválil rezoluci proti Babišovi
(fia, Novinky, ČTK, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/evropsky-parlament-velkou-vetsinou-schvalil-rezoluci-proti-babisovi-40328240
19.06.2020 Hlasování o Babišovi: Ve střetu zájmů je i český stát, když premiéra brání, míní politolog
(Michal Kalina, e15.cz)
https://www.e15.cz/zahranicni/hlasovani-o-babisovi-ve-stretu-zajmu-je-i-cesky-stat-kdyz-premiera-brani-mini-politolog-1370786
19.06.2020 Komentář: Babiš přepíná strunu. Euroostuda se Česku vymstí
(Martin Čaban, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-babis-prepina-strunu-euroostuda-se-cesku-vymsti-110024

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.