English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Co se stalo v říjnu? Druhá vlna pandemie COVID-19 ukázala, že k jejímu řešení přistupuje vláda stejně jako k řešení korupčních problémů. Mnoho se toho namluví, mnoho se slíbí, ale skutečné činy nenásledují. Stejně jako chytrá karanténa či inteligentním trasování zjevně skončí i slibované protikorupční zákony. Již nyní je jasné, že se do příštích sněmovních voleb nepodaří zrealizovat ani nastavení pravidel pro lobbing ani ochranu oznamovatelů korupce, a to přesto, že se neziskovým organizacím zaručil za prosazení těchto zákonů sám předseda Poslanecké sněmovny. Ostatně nepříliš lichotivé „korupční vysvědčení“ dostaly v říjnových senátních a krajských volbách nejen strany vládní koalice, ale i opoziční strany, jež ve svých krajích vládly s co nejmenší transparentností: ač korupce nebyla tentokrát tématem předvolebních kampaní, výsledky v některých krajích, minimálně ve Středočeském a Zlínském, přetrvávající korupční prostředí nesporně ovlivnilo. Koncem října se do popředí dostala již druhým rokem trvající kauza střetu zájmů premiéra. Jak se zdá, Evropská komise si po vzoru často laxních a nepříliš otevřených českých úřadů – dává načas s přijetím opatření k neutralizaci střetu zájmů českého premiéra a jím ovládaných společností. Přestože závěrečnou auditní zprávu přijala Evropská komise takřka před rokem (bez jednoho měsíce), doteď její obsah oficiálně nezveřejnila. I poslední dopis, který se vyjadřuje k opatřením, jež měla reagovat na auditní doporučení, Evropská komise nadále udržuje v tajnosti. Pokud se případné nesprávné rozdělování veřejných prostředků dotýká veřejných činitelů, zejména těch na nejvyšších vládních pozicích, kteří nastavují systém přidělování veřejných zakázek či dotací, je jakákoli auditní či jiná kontrolní zpráva nesporně věcí veřejnou. Dlouhodobé zatajování výsledků takových kontrol vytváří nepříjemnou pachuť ve veřejném prostoru, stejně jako začíná vytvářet podobně hořkou pachuť „příliš hlučné mlčení“ v podstatě všech kompetentních úřadů v případě jedné z největších ekologických havárií posledních desetiletí, jež se odehrála na řece Bečvě.

Co nás čeká v listopadu? Poněkud ponurou podzimní náladu prohloubenou opatřeními proti koronavirové nákaze, může během listopadu projasnit alespoň jedna dobrá „protikorupční zpráva“: během listopadu by se mělo podařit přijmout ve Sněmovně a poté i v Senátu zákony, jež přebírají pravidla evropské směrnice proti praní peněz. Tyto nové zákony by měly konečně vyřešit významný český „korupční fenomén“, kterým jsou (ne)skuteční majitelé firem. Především u firem, které získávají veřejné zakázky a čerpají dotace, je nutné vědět, kdo firmu skutečně vlastní. A tak doufejme, že zákon přinese otevřenou evidenci skutečných majitelů, k níž bude mít veřejnost otevřený přístup. A také si přejme, aby zákon prošel bez výjimek, které by umožnily skrývání skutečných majitelů společností prostřednictvím svěřenských fondů; a to bez ohledu na to, že do této výjimky spadá i svěřenský fond, jehož skutečným majitelem je předseda vlády. V pozadí veřejné pozornosti by – i přes všechna akutní „protikovidová opatření“ – neměl zůstat ani přijímaný zákon o kontrole zahraničních investic, který opět přebírá evropskou směrnici a zavádí kontrolu investic do strategických průmyslových oblastí vládou: zahraniční investice, jsou-li spojeny s politickým vlivem pocházejícím z nedemokratických států, mohou být zásadním korupčním zdrojem v cílových zemích. S neméně velkým napětím bude zajímavé sledovat, do jaké míry nově připravované zvláštní evropské dotační nástroje budou zdrojem obnovy pandemií zasažených sektorů ekonomiky či znevýhodněných regionů; nebo, zda „to dopadne jako vždycky“ a finanční prostředky z těchto fondů si mezi sebou rozdělí podnikatelé s vybudovaným vlivem na politická rozhodování.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 8689
Za minulý měsíc: 12

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

13.11.2020 Chozením za dveře Babiš svůj střet zájmů nevyřeší, zní čerstvá kritika z Bruselu. Dotace mají skončit
(Lenka Kabrhelová , Pavel Vondra , Tomáš Roček, plus.rozhlas.cz)
https://plus.rozhlas.cz/chozenim-za-dvere-babis-svuj-stret-zajmu-nevyresi-zni-cerstva-kritika-z-bruselu-8360684
13.11.2020 Sněmovna bude schvalovat zákon o majitelích nebo náhradní výživné
(ČTK, Ceskenoviny.cz)
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-bude-schvalovat-zakon-o-majitelich-nebo-nahradni-vyzivne/1957853
12.11.2020 ‚Že vás to ještě baví.‘ Babiš při interpelacích opět odmítl střet zájmů, také zesměšňoval Piráty
(Vít Svoboda, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-interpelace-lex-babis-evropska-komise-stret-zajmu-pirati-kopriva_2011121721_vis
12.11.2020 Babiš jako tygr v masně. Na premiéra míří kritika za jeho potvrzený střet zájmů
(Echo24, LSU, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/SwMAm/babis-jako-tygr-v-masne-na-premiera-miri-kritika-za-jeho-potvrzeny-stret-zajmu
12.11.2020 Babiš ovládá Agrofert a je ve střetu zájmů, odmítla Evropská komise námitky českých úřadů
(Lukáš Prchal, denikn.cz)
https://denikn.cz/493254/babis-ovlada-agrofert-a-je-ve-stretu-zajmu-odmitla-evropska-komise-namitky-ceskych-uradu/
12.11.2020 Česko obdrželo vyjádření komise ke střetu zájmů Babiše. Porušuje legislativu, tvrdí
(Domácí, Aktualne.cz)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-obdrzelo-dalsi-audit-ke-stretu-zajmu-babise-porusuje-l/r~2336681e24c811ebb115ac1f6b220ee8/
12.11.2020 hodit za dveře nestačí. Brusel kritizuje Česko, že neřeší Babišův střet zájmů. Žádá zastavení dotací
(Kristýna Guryčová, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-evropska-komise-agrofert-audit_2011120530_kno
12.11.2020 Nový zákon ukáže na skutečné majitele. Včetně Agrofertu a dalších firem z Babišových fondů
(Jana Klímová,Martin Biben, Ihned.cz)
https://archiv.ihned.cz/c1-66843750-zakon-ma-ukazat-na-skutecne-majitele-vcetne-agrofertu
10.11.2020 Ukryté majetky politiků. Ministerstvo jejich přiznání ukáže jen na žádost
(ČTK, iDnes.cz)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/majetkove-priznani-politiku-ministerstvo-spravedlnosti-pristup-nove-pouze-na-zadost.A201110_142433_domaci_chtl
08.11.2020 ‚Zákon vnese světlo do vlastnických poměrů.‘ ČSSD ve sněmovně nepodpoří kličku pro střet zájmů
(Kristýna Guryčová, irozhlas.cz)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-stret-zajmu-registr-skutecnych-majitelu-hlasovani-snemovna_2011080600_kno

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.