English

Protikorupční barometr

Monitorujeme protikorupční opatření v České republice.

Celková účinnost protikorupčních opatření

40.9 %

Poslední změna: 01/2018

Glosa Vladimíry Dvořákové

Zamyšlení nad rokem 2019. Poslední měsíc roku 2019 přinesl na českou politickou scénu opět nemálo vzruchu, i když na prknech, které v našem případě neznamenají svět, se odehrávaly staré známé frašky – kauza Čapí hnízdo a kauza střetu zájmů Andreje Babiše. Pokud si pozorně přečteme závěry Nejvyššího státního zástupce a také auditu Evropské komise, máme před sebou velmi nepěkný obrázek české eurodotační bažiny. Nejvyšší státní zástupce, vedle poměrně sžíravé kritiky práce policie a státního zástupce, se ve svém stanovisku poměrně ostře vyjádřil i ke způsobu fungování orgánů, jež projekty financované z eurodotací tehdy schvalovaly. Velmi podobný jazyk použila i Evropská komise ve své závěrečné auditní zprávě ve věci střetu zájmů premiéra. Její závěry ohledně nastavení fungování hodnotících komisí, jejich neschopnosti filtrovat projekty podle užitečnosti místo podle politického klíče, převládající formalismus a často až „vědomá slepota“ vzhledem k posuzování věcných kritérií, tedy zda je žadatel malým či středním podnikem a nikoli skrytým velkým podnikem, poukazují na trvalé zásadní nedostatky při rozdělování unijních fondů. Laicky řečeno, dojem, že velcí podnikatelé s politickým vlivem si z veřejných peněz nadále dělají „dojnou krávu“, není v řadě případů neoprávněný. I když je auditní zpráva konečná, skutečná práce pro české orgány teprve začne a nebude nijak snadná. Evropská komise požaduje revizi dalších projektů a přehodnocení současného fungování českého eurodotačního systému, zejména pak jeho „odstínění“ od politického vlivu při rozdělování finančních prostředků. Aby toho nebylo málo, začátkem roku již během prvních dnů ledna začaly prosakovat z Bruselu zprávy, že i druhý audit zemědělských investičních dotací konstatuje střet zájmů premiéra Babiše ve vztahu k jím ovládanému holdingu.

Očekávání pro rok 2020. Nekonečný příběh střetu zájmů a kauzy Čapí hnízdo okolo premiéra budou pokračovat nejen během ledna, ale i povětšinu nového roku 2020. Obě kauzy se navíc přesunou i na půdu Evropského parlamentu, kde by měly být během ledna projednány. Projednávání kauz premiéra před europoslanci oproti „ohlušujícímu tichu“ v Poslanecké sněmovně, kde poslanci vládní koalice blokují diskuze o možná největším politickém problému posledních měsíců, ukazuje na zásadní dysfunkci českého parlamentního systému. A pokud již diskuze proběhnou, nedotýkají se toho nejpodstatnějšího a tím je nastavení celého dotačního systému. Mimochodem, že je zde ona dotační bažina, není nijak nová či převratná zpráva, stačí se podívat na veřejně dostupnou zprávu Evropské unie z roku 2015, jež k deseti letům našeho členství v EU vydal Nejvyšší kontrolní úřad. Ten se opíral o svá zjištění a kontroly i o závěry Evropského účetního dvora. Uvádí řadu nedostatků a upozorňuje rizika v čerpání peněz v období 2014-2020. Být tehdy ministrem financí tak už vůbec nespím, být tehdy představitelem opozice, tak interpeluji premiéra a ministry všech resortů o tom, jaké kroky k nápravě udělali. Funkce Parlamentu totiž není pouze přijímat zákony, ale umožnit veřejnou debatu o podstatných záležitostech veřejného života a kontrolovat vládu. Faktická nečinnost vrhá na Českou republiku nedobré světlo jako na zemi, která si vlastní problémy neumí řešit prostřednictvím svých institucí. A občanům to vysílá signál, že zde nikdo nehledá skutečné řešení dotačních problémů. Má v této zemi vůbec někdo zájem nastavit skutečně politicky nezávislý a ekonomicky efektivní dotační systém? Problém evropských dotací se totiž neodstraní případným odchodem A. Babiše z politiky, ale jen změnou nastavení, které bude komukoli bránit jejich zneužívání. Z hlediska přijímání zákonů nastává během prvního pololetí 2020 období, kdy je šance protlačit reformy podstatnějšího, systémového charakteru.

Číst více

Rozšířená verze

  • Měsíční zprávy
  • Odkazy na zákony
  • Detailní zdůvodnění

ZÍSKAT PŘÍSTUP

Sledované oblasti – aktuální stav

1. Kontrola politiků

Účinnost:
25.3 %
Více

2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %
Více

3. Nekorupční a odborná veřejná správa

Účinnost:
56.6 %
Více

4. Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků

Účinnost:
35.8 %
Více

5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %
Více

Počet článků o korupci v Protikorupčním barometru

Celkově: 8462
Za minulý měsíc: 88

Sledované oblasti – v čase

Poslední články

07.01.2020 Evropská komise nepotvrdila, že je druhý audit hotov. Setká se s českou stranou
(Johana Hovorková, Forum24.cz)
https://www.forum24.cz/evropska-komise-nepotvrdila-ze-je-druhy-audit-hotov-setka-se-s-ceskou-stranou/
07.01.2020 Impérium v ohrožení aneb Největší dotace a investiční pobídky Agrofertu
(Jiří Sezemský, Forum24.cz)
https://www.forum24.cz/imperium-v-ohrozeni-aneb-nejvetsi-dotace-a-investicni-pobidky-agrofertu/
07.01.2020 Jasná čísla. Bez zemědělských dotací bude Agrofert téměř na nule
(Štěpán Malát, Forum24.cz)
https://www.forum24.cz/jasna-cisla-bez-zemedelskych-dotaci-bude-agrofert-temer-na-nule/
07.01.2020 K obnovení trestního stíhání Babiše přispěly rozsáhlé machinace s reklamou na Čapím hnízdě
(Pavel Šafr, Forum24.cz)
https://www.forum24.cz/k-obnoveni-trestniho-stihani-babise-prispely-rozsahle-machinace-s-reklamou-na-capim-hnizde/
07.01.2020 Ministerstvo odmítá zveřejnit podklady pro jednání s EK o dotacích pro Agrofert
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://www.echo24.cz/a/SnAj3/ministerstvo-odmita-zverejnit-podklady-pro-jednani-s-ek-o-dotacich-pro-agrofert
07.01.2020 Senátor Wagenknecht chce od zahraničních bank informace, komu Agrofert patří
(Jan Jandourek, Forum24.cz)
https://www.forum24.cz/senator-wagenknecht-chce-od-zahranicnich-bank-informace-komu-agrofert-patri/
07.01.2020 Zpráva od nejvyššího žalobce: Čapí hnízdo zatajilo podstatnou věc o Agrofertu
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zprava-od-nejvyssiho-zalobce-capi-hnizdo-zatajilo-podstatnou-vec-o-agrofertu-85750?dop-ab-variant=110&seq-no=1&source=hp&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
06.01.2020 Audit Evropské komise k zemědělským dotacím konstatuje, že je premiér Babiš ve střetu zájmů
(ČTK, Lidovky.cz)
https://www.lidovky.cz/domov/audit-ek-k-zemedelskym-dotacim-ma-konstatovat-ze-premier-babis-je-ve-stretu.A200106_090311_ln_domov_rkj
06.01.2020 Babiš je podle Bruselu ve střetu zájmů i u zemědělských dotací, píše server Neovlivní
(ave, ct24.ceskatelevize.cz)
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3021818-babis-je-podle-bruselu-ve-stretu-zajmu-i-u-zemedelskych-dotaci-pise-server-neovlivni?fbclid=IwAR3wQx8TAluwuQD3D67hiFxVmRf1kNTybSzD2P0HxIBlmPJrrvlZ1HitRSQ
06.01.2020 Babiš je ve střetu zájmů, tvrdí podle Neovlivní.cz i zpráva k druhému auditu Evropské komise
(ČTK Kateřina Frouzová, Ihned.cz)
https://domaci.ihned.cz/c1-66701630-druhy-audit-evropske-komise-znovu-konstatoval-stret-zajmu-andreje-babise-tyka-se-zemedelskych-fondu

Poslední změny parametrů

01/2018   #132 Převod akcií z účtu na účet
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.

01/2018   #133 Zrušení svěřenských fondů
Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost svěřenským fondům registrovat se v evidenci svěřenských fondů a zapsat do nich údaje o svých skutečných majitelích, nicméně údaje o těchto skutečných majitelích jsou neověřitelné a neveřejné.

10/2017   #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
.

10/2017   #42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví politickým stranám povinnost vést pro účely volební kampaně speciální transparentní účet u finanční instituce na území České republiky a platit z něho volební výdaje. Zákon nedovoluje poskytování darů na volební kampaně ze svěřenských fondů ani od zahraničních právnických osob.

10/2017   #43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, požaduje, aby propagace, volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií a billboardy identifikovaly jejich zadavatele, zpracovatele stejně jako politické strany či nezávislé kandidáty.

10/2017   #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny.