English

Protikorupční barometrÚvod

Oblast 2. Transparentní financování politických stran

Účinnost:
61.3 %

Parametry v oblasti

Podoblast 2.1. Zprůhlednění financování politických stran Zdůvodnění a zdroje
#35 Dary politickým stranám omezeně a pouze od fyzických osob
Politické strany by mohly přijímat peněžní a jiné dary pouze od fyzických osob. Výše darů od jednotlivých osob by měla být omezena.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#36 Peněžní dar straně z bankovního účtu
Peněžní dar by politická strana mohla přijmout, pouze pokud by byl převeden z bankovního účtu od finanční instituce se sídlem v zemi OECD.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#37 Peněžní dar straně na transparentní bankovní účet
Peněžní dar by strana mohla přijmout, pouze pokud by byl připsán na transparentní účet strany zřízený u banky se sídlem v České republice.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#38 Půjčky straně jen od bank
Politické strany by si mohly půjčovat peníze pouze u subjektů s bankovní licencí.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#39 Zveřejňování výročních zpráv stran na internetu
Politické strany by měly zveřejňovat výroční zprávy na internetu ve strojově čitelné podobě.
Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
#40 Zákaz stranám vlastnit právnické osoby
Politická strana nesmí být podílníkem, společníkem či členem jakékoli právnické osoby se sídlem v ČR nebo v zahraničí.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
Podoblast 2.2. Zprůhlednění financování volebních kampaní Zdůvodnění a zdroje
#41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob
Politické strany by směly přijímat peněžní a jiné dary na volební kampaně pouze od fyzických osob. Výše peněžních darů od jednotlivých osob by měla být omezena.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#42 Peněžní dary na kampaň z účtu na účet
Politické strany by si měly zřídit zvláštní transparentní bankovní účet v České republice pouze pro účel voleb. Politické strany by směly přijímat peněžní a jiné dary na volební kampaně pouze pokud by byly převedeny z bankovního účtu od finanční instituce se sídlem v zemi OECD a pokud by byly připsány na zřízený transparentní účet strany.
Efektivita
100 %
Současný stav
100 %
Více
#43 Identifikace fyzických osob platících straně přímo volební reklamu
Na každé volební reklamě, například billboardu, by měly být následující údaje: pokud by volební reklama byla placena z transparentního účtu strany: číslo smlouvy, číslo faktury, číslo transparentního účtu, datum odeslání peněz, jednotková cena, webová stránka strany, kde jsou k dispozici k nahlédnutí uvedená smlouva, faktura a výpis z účtu prokazující zaplacení; pokud by volební reklama byla placena přímo fyzickou osobou (mimo účetnictví a transparentní účet strany): číslo smlouvy, číslo faktury, číslo transparentního účtu, datum odeslání peněz, jméno a příjmení osoby, jež pro stranu volební reklamu zaplatila, souhlas strany s touto volební reklamou, jednotková cena, webová stránka strany, kde jsou k dispozici k nahlédnutí uvedená smlouva, faktura a výpis z účtu prokazující zaplacení, souhlas strany s touto volební reklamou.
Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
#44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň
Politické strany by měly mít webovou stránku, kde by byly zveřejňovány všechny dokumenty, na něž se na volební reklamě objevil odkaz. Volební reklama by se neměla objevit dříve, než dojde na webové stránce ke zveřejnění těchto dokumentů.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#45 Nákup volební reklamy pouze za ceníkové ceny
Politické strany by měly nakupovat volební reklamu pouze za ceníkové ceny zveřejněné na internetu reklamní společností. Mediální firma, u které je zadávána volební reklama, by neměla po dobu volební kampaně tyto ceny měnit.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více
#46 Soudem jmenovaný účetní na finanční řízení kampaně pro jedny volby
Na návrh strany by soud jmenoval straně volebního účetního pro finanční řízení kampaně, který by mohl vykonávat svou funkci pro jedny volby.
Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
#47 Finanční řízení kampaně soudem jmenovaným účetním a jeho kontrola
Pouze volební účetní, nikoli strana, by mohl disponovat s transparentním volebním účtem strany. Strana by mohla řídicímu účetnímu expertovi dávat příkazy, které by expert musel plnit, pokud by nebyly nazákonné. Soudem jmenovaný účetní by dále ověřoval identitu dárců, dával příkazy k platbám za volební reklamu, zveřejňoval smlouvy, faktury a další dokumenty na webové stránce strany. V případě porušení povinností soudem jmenovaným účetním expertem by eventuální správní řízení proti expertovi mohl vést zvláštní orgán zřizovaný jen pro účely kontroly volebních financí, kam by své zástupce vysílal například NKÚ, Nejvyšší správní soud a příslušná profesní samosprávná organizace.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#48 Odměna soudem jmenovaného účetního za finanční řízení kampaně
Odměna soudem jmenovaného účetního by měla být převedena na transparentní volební účet z účtu strany k zahájení kampaně. Částka odměny by byla určena na počátku a až do skončení voleb by byla na účtu označena a blokována. Ve prospěch účetního by byla uvolněna poté, co jeho práci zkontroloval příslušný úřad a neshledal by v ní nedostatky.
Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více