English

Protikorupční barometrÚvod

Oblast 5. Zrušení anonymního vlastnictví

Účinnost:
22.0 %

Parametry v oblasti

Podoblast 5.1. Zrušení listinných akcií Zdůvodnění a zdroje
#131 Registrace listinných akcií u bank
Listinné akcie (na jméno) se uloží u bank a zaevidují na účty, podobně jako se papírové peníze při uložení „přepíší“ na peněžní účet v bance; vlastníci akcií českých firem by díky tomu byli dohledatelní stejně jako majitelé bankovních účtů;
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
#132 Převod akcií z účtu na účet
Převod akcií se uskutečňuje „bezhotovostně“, tj. odepsáním akcií z jednoho účtu a připsáním na účet jiný.
Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
Podoblast 5.2. Zrušení svěřenských fondů Zdůvodnění a zdroje
#133 Zrušení svěřenských fondů
Svěřenské fondy jsou zrušeny nebo velmi striktně regulovány co do transparentnosti beneficientů, původu a zacházení s prostředky, jež jsou ve svěřenském fondu.
Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
Podoblast 5.3. Poskytování offshorových služeb firmám čerpajícím veřejné peníze Zdůvodnění a zdroje
#134 Licence na poskytování offshorových služeb
Na poskytování offshorových služeb by měl stát udělovat licenci.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#135 Odkrytí skutečných vlastníků jako podmínka licence na poskytování offshorových služeb
Podmínkou udělení licence na poskytování offshorových služeb by mělo být odkrytí konečných skutečných vlastníků společnosti žádající o licenci na poskytování offshorových služeb a průběžný monitoring vlastnických struktur.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#136 Hlášení klientů poskytovatelů offshorových služeb státu
Společnosti poskytující offshorové služby by měly hlásit veškeré své klienty státu.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#137 Zákaz pro společnosti získávající veřejné prostředky na využívání offshorových služeb
Společnosti získávající veřejné prostředky, a případně rovněž společnosti obchodující se státem či veřejnými podniky,* by neměly mít možnost využívat offshorových služeb spočívajících v zakrytí jejich skutečného vlastníka.
* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů, společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#138 Identifikace klientů poskytovatelů offshorových služeb
Společnosti poskytující offshorové služby by se měly vždy dotázat klienta, zda není společností získávající veřejné prostředky nebo obchodující se státem či veřejným podnikem. Pokud by klient odpověděl kladně, nesměla by mu být offshorová služba poskytnuta; uvedení nepravdivých informací klientem by mělo být trestněprávně sankcionováno.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#139 Kontrola zákazu využívání či poskytování poskytování a využívání offshorových služeb
Kontrolu dodržování zákazu využívání či poskytování offshorových služeb by bylo vhodné svěřit Finančnímu analytickému úřadu ministerstva financí nebo České národní bance, event. advokátní komoře v případě advokátů.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
#140 Nový trestný čin spočívající v neoprávněném poskytování a využívání offshorových služeb
Měli by být vytvořeny nové skutkové podstaty trestných činů spočívající v neoprávněném poskytování a využívání offshorových služeb.
Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více