English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #130 Sankce pro hodnotitele za manipulaci hodnocení

Pokud by certifikovaný software zjistil nepravidelnosti u přidělování expertů či jejich hodnocení, byl by daný expert vyškrtnut ze seznamu hodnotitelů či by mu hrozil zákaz profesní činnosti.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný zákon nijak neřeší. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více