English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #27 Závazek doložit příjmy k majetku nabytému během výkonu funkce

Závazek, že v případě, že se stav jeho majetku k okamžiku skončení výkonu veřejné funkce zvýší, doloží, že k tomuto zvýšení došlo pouze na základě průkazných a legálních příjmů (nedoloženého majetku se volený zástupce předem dobrovolně vzdává ve prospěch státu);


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, nepostihuje pomocí dobrovolného závazku doložit, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
01/2017 Schválená novela zákona o střetu zájmů nepostihuje pomocí dobrovolného závazku doložit, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
12/2016 Novela zákona o střetu zájmů, která se v důsledku veta prezidenta vrátila do Poslanecké sněmovny, nepostihuje pomocí dobrovolného závazku doložit, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
11/2016 Schválená novela zákona o střetu zájmů, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
09/2016 Novela zákona o střetu zájmů, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, nepostihuje pomocí dobrovolného závazku doložit, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů, ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
08/2015 Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Poslanecké sněmovně, nepostihuje pomocí dobrovolného závazku doložit, že k případnému zvýšení hodnoty jeho majetku došlo v průběhu výkonu funkce pouze na základě průkazných a legálních příjmů ty oblasti, na které vymezený rozsah čestných prohlášení a souvisejících dokladů nedosáhne. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více