English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #67 Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (zákonnost a hospodárnost)

Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc kontrolovat účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných peněz – tzn. zda se veřejné peníze utrácejí smysluplně, nikoli jen pravomoc kontrolovat formální správnost – tzn. zda se veřejné peníze utratily v souladu se zákonem.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Existující právní předpisy upravující fungování Nejvyššího kontrolního úřadu i projednávaný ústavní i prováděcí zákon rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, ponechávají tomuto úřadu právo kontrolovat jak formální správnost i účelnost a hospodárnost. Efektivita
75 %
Současný stav
100 %
Více