English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #87 Do návrhu zákona pouze obhájená řešení

Po úspěšném obhájení zhodnocení problému a dopadu regulace by navrhovatel sepsal legislativní návrh v právním jazyce (paragrafované znění), které by obsahovalo pouze obhájená řešení. Pouze po dokončení uvedené procedury by legislativní návrh vstoupil do standardního legislativního procesu.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

01/2016 aktuální Žádný právní předpis v současné době nestanoví povinnost zpracovávat zprávu o fungování a dopadech přijatých zákonů, jež by byla schválena vládou a předložena Parlamentu. Akční plán vlády boje s korupcí na rok 2016 nicméně předvídá důslednější aplikaci hodnocení dopadů regulace a korupčních dopadů při přípravě návrhů zákonů. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více
08/2015 Komise pro hodnocení dopadů regulace nemůže zastavit projednávání navrženého předpisu v případě, že problém, jenž má navrhovaný zákon řešit stejně jako jeho dopady, nejsou dostatečně popsány a analyzovány ve vztahu k s obsahu navrhovaného předpisu. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více