English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #99 Zhodnocení nákladů a přínosů

Než se rozhodne o realizaci projektu placeného z veřejných peněz, je třeba předem zjistit, kolik takový projekt bude stát a co občanům přinese, a to po celou dobu jeho očekávané existence.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

12/2016 aktuální The proposal of the Act on management and control of public finance, which is in the Lower Chamber of the Parliament and which should replace the existing dysfunctional Act on financial control in public administration, does not include crucial mechanisms for an efficient system of internal audit or reduction of duplicit and ineffective inspections and checks. The version of the Act approved by the government diverges from the European and international audit standards applicable to the public administration. At the same time, the conflict of interest in spending public funds as well as the independence of the audit body is not dealt with sufficiently. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
06/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby se u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudila veřejná potřeba, která má být uspokojena, a údaje, které ji prokazují, a objem prostředků, jež na ni mají být vynaloženy, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí vedle částky, jež má být stanovena vnitřním předpisem příslušného úřadu, rovněž na posouzení rizik hlavním ekonomem téhož úřadu, takže nemusí být prováděno konzistentně pro všechny výdajové operace. Efektivita
75 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více