English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #100 Analýza celkových nákladů

U veřejných investic je nutné zvažovat nejen náklady investice samotné, ale veškeré její náklady, tedy rovněž ty náklady, které budou vyplývat z jejího následného provozu a užívání. Pro zhodnocení celkové udržitelnosti investice lze použít nástroje běžně používané v podnikatelské praxi.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
10 %
Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností

Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 12/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
50 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby se u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudily očekávané výsledky a dopady a objem prostředků, jež mají být při výdajové operaci vynaloženy, včetně splnění ostatních závazků souvisejících s operací, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí vedle částky, jež má být stanovena vnitřním předpisem příslušného úřadu, rovněž na posouzení rizik hlavním ekonomem téhož úřadu, takže nemusí být prováděno konzistentně pro všechny výdajové operace. Krom toho není zřejmé, podle jakých metod bude uvedené hodnocení výdajů, očekávaných výsledků a dopadů prováděno.