English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #65 Registr smluv

Zveřejňování smluv mezi veřejnými institucemi a soukromými subjekty v registru smluv na centrální adrese by mělo být povinné. Platnost a účinnost těchto smluv by měla být podmíněna jejich zveřejněním v registru smluv.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 11/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
80 %
Právní předpis je schválen, ale není ještě účinný

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon o registru smluv, který, stanoví povinnost uveřejňovat smlouvy mezi veřejnými institucemi a soukromými společnostmi v elektronické veřejně přístupném registru smluv, přičemž platnost a účinnost těchto smluv je podmíněna tímto online zveřejněním.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 07/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Zákon o registru smluv, který stanoví povinnost uveřejňovat smlouvy mezi veřejnými institucemi a soukromými společnostmi v elektronickém veřejně přístupném registru smluv, přičemž platnost a účinnost těchto smluv je podmíněna tímto online zveřejněním, je účinný od 1. července 2016.