English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #60 Aktivní zveřejňování informací na internetu veřejnými institucemi

Maximum informací (smlouvy, zápisy z jednání zastupitelstva) veřejné instituce aktivně zveřejňují na internetu ve strojově čitelné formě. Občan díky tomu o informace nemusí žádat.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 02/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
50 %
Návrh je ve vládě

Návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím, jenž je ve vládě, předvídá zveřejňování určitých informací ve formě otevřených dat. Tato povinnost je ovšem stanovena pouze velmi obecně bez uvedení konkrétních oblastí, jež by se měla týkat.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jež nabyla účinnosti v lednu 2017, předvídá zveřejňování určitých informací ve formě otevřených dat. Rozsah informací týkající se veřejné správy, jenž je publikován ve formě otevřených dat, stanoví nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tento seznam ovšem obsahuje pouze osm informačních oblastí, kde mají být předmětná data publikována ve formě otevřených dat.