English

Protikorupční barometr


Historie změn

Kontrola politiků — #2 Rozkrytí smluv a dalších vztahů mezi státem a společností, jež vlastní veřejný funkcionář

Pokud politik a jiný veřejný činitel prohlásil a doložil, že vlastní podíly či akcie v obchodních společnostech (firmách), s výjimkou těch, které nabyl na burze (regulovaném trhu), měl by  předložit potvrzení od vedení takové společnosti o tom, zda tato obchodní společnost získává jakoukoli formou veřejné prostředky (veřejné zakázky, dotace, nájmy, pronájmy, prodeje či koupě veřejného majetku atd.).


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 09/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
70 %
Návrh je v Senátu

Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Senátu, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů.