English

Protikorupční barometr


Historie změn

Transparentní financování politických stran — #41 Dary na volební kampaň omezeně a pouze od fyzických osob

Politické strany by směly přijímat peněžní a jiné dary na volební kampaně pouze od fyzických osob. Výše peněžních darů od jednotlivých osob by měla být omezena.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 01/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, nadále dovoluje poskytování finančních a jiných darů na volební kampaň právnickými osobami, a to i takovými, u nichž není zřejmé, které fyzické osoby, je vlastní. Návrh novely zákona nicméně omezuje výši darů, jež strany mohou přijmout pro účely volební kampaně.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 10/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
100 %
Právní předpis je účinný a funguje

.