English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #1 Dokládání čestných prohlášení veřejných činitelů

Politici a jiní veřejní činitelé by měli všechna čestná prohlášení, která činí, tj. oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, dokládat příslušnými dokumenty.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, řeší otázku dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
01/2017 .Schválená novela zákona o střetu zájmů řeší otázku dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
12/2016 Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Novela zákona o střetu zájmů, která se v důsledku veta prezidenta vrátila do Poslanecké sněmovny, tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
11/2016 Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Schválená novela zákona o střetu zájmů tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
10/2016 Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Novela zákona o střetu zájmů, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
09/2016 Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Senátu, tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
25 %
Současný stav
70 %
Více
08/2015 Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Poslanecké sněmovně, tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více