English

Protikorupční barometr


Historie změn

Kontrola politiků — #1 Dokládání čestných prohlášení veřejných činitelů

Politici a jiní veřejní činitelé by měli všechna čestná prohlášení, která činí, tj. oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, dokládat příslušnými dokumenty.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
0%
Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá

Současný zákon o střetu zájmů nevyžaduje dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů. Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Poslanecké sněmovně, tuto otázku řeší pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, řeší otázku dokládání skutečností uvedených v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů pouze částečně, když navrhuje možnost pro občany oznamovat skutečnosti, jež nejsou v souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášení a povinnost veřejných orgánů porovnávat údaje uvedené v prohlášení s údaji v jiných informačních systémech, ke kterým mají orgány veřejné správy přístup.