English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #101 Povinnost politiků prokázat předem užitečnost nákladnější veřejné investice

Od jisté finanční hranice je nutné stanovit politikům při realizaci jakékoli veřejné investice povinnost předem prokázat, že s finančními prostředky vybranými od občanů ve formě daní bude nakládáno efektivně. Investice z veřejných prostředků by měly jít pouze na projekty, které mají pro občany prokazatelný užitek nebo růstový potenciál, jako je například chybějící infrastruktura.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

12/2016 aktuální Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudil veřejnou potřebu očekávané výsledky a dopady a objem prostředků, jež na ni mají být vynaloženy, včetně splnění ostatních závazků souvisejících s operací, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí na částce stanovené vnitřním předpisem, jejíž výše není nijak ohraničena, a není zřejmé, zda tato výše bude přiměřená. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
06/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudil veřejnou potřebu očekávané výsledky a dopady a objem prostředků, jež na ni mají být vynaloženy, včetně splnění ostatních závazků souvisejících s operací, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí na částce stanovené vnitřním předpisem, jejíž výše není nijak ohraničena, a není zřejmé, zda tato výše bude přiměřená. Efektivita
50 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více