English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #101 Povinnost politiků prokázat předem užitečnost nákladnější veřejné investice

Od jisté finanční hranice je nutné stanovit politikům při realizaci jakékoli veřejné investice povinnost předem prokázat, že s finančními prostředky vybranými od občanů ve formě daní bude nakládáno efektivně. Investice z veřejných prostředků by měly jít pouze na projekty, které mají pro občany prokazatelný užitek nebo růstový potenciál, jako je například chybějící infrastruktura.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 06/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
50 %
Současný stav:
50 %
Návrh je ve vládě

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudil veřejnou potřebu očekávané výsledky a dopady a objem prostředků, jež na ni mají být vynaloženy, včetně splnění ostatních závazků souvisejících s operací, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí na částce stanovené vnitřním předpisem, jejíž výše není nijak ohraničena, a není zřejmé, zda tato výše bude přiměřená.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 12/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
50 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudil veřejnou potřebu očekávané výsledky a dopady a objem prostředků, jež na ni mají být vynaloženy, včetně splnění ostatních závazků souvisejících s operací, a to v přípravné, realizační a provozní fázi. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí na částce stanovené vnitřním předpisem, jejíž výše není nijak ohraničena, a není zřejmé, zda tato výše bude přiměřená.