English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #103 Zvážení alternativ

Pro účely zlepšení účelnosti a hospodárnosti je třeba, aby byly předloženy rovněž alternativy pro řešení problému, jež má být financován veřejnou investicí*.

* Například, je nejvhodnější postavit novou čtyřproudovou dálnici do centra nebo by bylo lepší opravit stávající silnici a vedle postavit cyklostezku?


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

12/2016 aktuální Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby se u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudily možné varianty uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí vedle částky, jež má být stanovena vnitřním předpisem příslušného úřadu, rovněž na posouzení rizik hlavním ekonomem téhož úřadu, takže nemusí být prováděno konzistentně pro všechny výdajové operace. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
06/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby se u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu posoudily možné varianty uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí. Povinnost provést předběžné hodnocení nicméně závisí vedle částky, jež má být stanovena vnitřním předpisem příslušného úřadu, rovněž na posouzení rizik hlavním ekonomem téhož úřadu, takže nemusí být prováděno konzistentně pro všechny výdajové operace. Efektivita
75 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více