English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #104 Vyhodnocení alternativ

Následně je nutné vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele, porovnat alternativy a vybrat tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

12/2016 aktuální Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby hodnotitel u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu po posouzení možných variant uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí navrhl způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. Ustanovení nicméně nestanoví, že vybraná varianta musí být nejlepší z možných variant na základě posouzení vymezených kritérií. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
06/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby hodnotitel u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu po posouzení možných variant uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí navrhl způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. Ustanovení nicméně nestanoví, že vybraná varianta musí být nejlepší z možných variant na základě posouzení vymezených kritérií. Efektivita
75 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více