English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #104 Vyhodnocení alternativ

Následně je nutné vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele, porovnat alternativy a vybrat tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
10 %
Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností

Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 12/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby hodnotitel u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu po posouzení možných variant uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí navrhl způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. Ustanovení nicméně nestanoví, že vybraná varianta musí být nejlepší z možných variant na základě posouzení vymezených kritérií.