English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #104 Vyhodnocení alternativ

Následně je nutné vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele, porovnat alternativy a vybrat tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 06/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
50 %
Návrh je ve vládě

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby hodnotitel u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu po posouzení možných variant uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí navrhl způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. Ustanovení nicméně nestanoví, že vybraná varianta musí být nejlepší z možných variant na základě posouzení vymezených kritérií.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 12/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných finance, jenž je v Poslanecké sněmovně, v rámci předběžného hodnocení výdajové operace vyžaduje, aby hodnotitel u připravované výdajové operace z veřejného rozpočtu po posouzení možných variant uspokojení dané veřejné potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí navrhl způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. Ustanovení nicméně nestanoví, že vybraná varianta musí být nejlepší z možných variant na základě posouzení vymezených kritérií.