English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #105 Standardizované hodnocení dopadů

Paralelně je nutné zavést standardizované hodnocení dopadů investičních projektů placených z veřejných peněz. Standardy by měly být stejné, ať je projekt hrazen z obecního rozpočtu či ze státních dotací. Měření nákladů a přínosů pro občany a podnikatele by mělo být sjednoceno tak, aby bylo možné říci, který projekt má smysl a který nikoli.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více