English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #115 Transparentní vlastnická struktura příjemců veřejných prostředků

Koneční skuteční vlastníci firem, jež získávají veřejné prostředky*, včetně jejich subdodavatelů, by měli být odkryti.

* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů, společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2016 aktuální Rozkrytí konečných skutečných majitelů právnických osob získávajících veřejné zakázky řeší zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž byl schválen. V souvislosti s návrhem novely zákona o veřejných rejstřících, jenž je v Poslanecké sněmovně, ovšem není zřejmé, jak bude rozkryto a prokazováno vlastnictví skutečných majitelů s nepřímým podílem na vybraném dodavateli, jenž je právnickou osobou. Nadále není uspokojivě řešeno odkrytí konečných skutečných majitelů právnických osob získávajících jiné veřejné prostředky než veřejné zakázky v působnosti návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
04/2016 Rozkrytí konečných skutečných majitelů právnických osob získávajících veřejné zakázky řeší zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž byl schválen. V souvislosti s návrhem novely zákona o veřejných rejstřících, jenž je v Poslanecké sněmovně, ovšem není zřejmé, jak bude rozkryto a prokazováno vlastnictví skutečných majitelů s nepřímým podílem na vybraném dodavateli, jenž je právnickou osobou. Nadále není uspokojivě řešeno odkrytí konečných skutečných majitelů právnických osob získávajících jiné veřejné prostředky než veřejné zakázky v působnosti návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Efektivita
75 %
Současný stav
80 %
Více
03/2016 Rozkrytí konečných skutečných majitelůprávnických osob získávajících veřejné zakázky řeší návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Senátu. V souvislosti s návrhem novely zákona o veřejných rejstřících, jenž je v Poslanecké sněmovně, ovšem není zřejmé, jak bude rozkryto a prokazováno vlastnictví skutečných majitelů s nepřímým podílem na vybraném dodavateli, jenž je právnickou osobou. Nadále není uspokojivě řešeno odkrytí konečných skutečných majitelů právnických osob získávajících jiné veřejné prostředky než veřejné zakázky v působnosti návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Efektivita
75 %
Současný stav
70 %
Více
10/2015 Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné zakázky řeší návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně, v souvislosti s návrhem novely zákon o veřejných rejstřících, jenž je ve vládě. Nicméně stále není řešeno odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících jiné veřejné prostředky než veřejné zakázky v působnosti návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
09/2015 Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky považuje vládní Akční plán i Koncepce boje korupci za svou prioritu. Registraci konečných skutečných vlastníků všech firem se sídlem v ČR, nejen těch získávajících veřejné prostředky, se snaží do jisté míry řešit návrh zákona novelizující zákon o veřejných rejstřících, jenž je ve vládě, který předvídá zveřejnění identity konečných skutečných vlastníků firem. Efektivita
75 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky považuje vládní Akční plán i Koncepce boje s korupcí za svou prioritu. Registraci konečných skutečných vlastníků všech firem se sídlem v ČR, nejen těch získávajících veřejné prostředky, se snaží do jisté míry řešit návrh zákona novelizující zákon o veřejných rejstřících: tento návrh zákona však nepředvídá zveřejnění identity konečných skutečných vlastníků firem. Efektivita
50 %
Současný stav
40 %
Více