English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #116 Důvodné výjimky z pravidla transparentnosti vlastnických struktur

Výjimku z pravidla transparentnosti vlastnických struktur by měly mít společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze (akcie se obchodují příliš rychle na to, aby bylo možné vlastníky stále monitorovat, a ani to není technicky možné), banky a pojišťovny (jejich vlastnickou strukturu kontroluje ČNB, k jakékoli změně akcionářů musí dát ČNB souhlas).


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2016 aktuální Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných majitelů společností pro ty majitele, jež nabyli své podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů), není v zákoně o zadávání veřejných zakázek, jenž vstoupil v účinnost, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně, výslovně řešena. Výjimku lze ji pravděpodobně aplikovat díky návaznosti na definici skutečného majitele podle směrnice proti praní peněz. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána. Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
04/2016 Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných majitelů společností pro ty majitele, jež nabyli své podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v zákoně o zadávání veřejných zakázek, jenž byl schválen, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně, výslovně řešena. Výjimku lze pravděpodobně aplikovat díky návaznosti na definici skutečného majitele podle směrnice proti praní peněz. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána. Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
03/2016 Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných majitelů společností pro ty majitele, jež nabyli své podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Senátu, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně, výslovně řešena. Výjimku lze ji pravděpodobně aplikovat díky návaznosti na definici skutečného majitele podle směrnice proti praní peněz. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána. Efektivita
25 %
Současný stav
70 %
Více
10/2015 Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných vlastníků společností pro ty vlastníky, jež nabyli své vlastnické podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jenž je ve vládě výslovně řešena, nicméně lze ji prakticky aplikovat díky návaznosti na definici skutečného konečného vlastníka podle návrhu novely zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jenž je ve vládě, který tuto výjimku předvídá. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána. Efektivita
50 %
Současný stav
60 %
Více
08/2015 Výjimka z požadavku odkrytí skutečných konečných vlastníků společností pro ty vlastníky, jež nabyli své vlastnické podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v novele zákona o veřejných rejstřících, ani v novele zákona proti praní špinavých peněz řešena, nicméně lze ji prakticky aplikovat, neboť ji předvídá čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz a rovněž jisté, byť konkrétně nespecifikované výjimky jsou předvídány v textu vládního Akčního plánu a Koncepce boje proti korupci. Efektivita
50 %
Současný stav
30 %
Více