English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #117 Prohlášení o vlastnické struktuře

Společnost získávající veřejné prostředky zašle státu prohlášení o vlastnické struktuře, ve kterém přehledně graficky zobrazí svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2016 aktuální Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž vstoupil v účinnost, předvídá identifikaci skutečných majitelů vybraného dodavatele, jenž je právnickou osobou. Neřeší nicméně způsob rozkrytí nepřímých podílů, tj. vlastnické struktury, která propojuje vybraného dodavatele – právnickou osobu s jejími skutečnými majiteli, a to ani v návaznosti na evidenci skutečných vlastníků, jež jsou součástí novely zákona proti praní peněz, resp. zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně. Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více
04/2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž byl schválen, předvídá identifikaci skutečných majitelů vybraného dodavatele, jenž je právnickou osobou. Neřeší nicméně způsob rozkrytí nepřímých podílů, tj. vlastnické struktury, která propojuje vybraného dodavatele – právnickou osobu s jejími skutečnými majiteli, a to ani v návaznosti na evidenci skutečných vlastníků, jež jsou součástí novely zákona proti praní peněz, resp. zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně. Efektivita
50 %
Současný stav
80 %
Více
03/2016 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Senátu, předvídá identifikaci skutečných majitelů vybraného dodavatele, jenž je právnickou osobou. Neřeší nicméně způsob rozkrytí nepřímých podílů, tj. vlastnické struktury, která propojuje vybraného dodavatele – právnickou osobu s jejími skutečnými majiteli, a to ani v návaznosti na evidenci skutečných vlastníků, jež jsou součástí novely zákona proti praní peněz, resp. zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně. Efektivita
50 %
Současný stav
70 %
Více
10/2015 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně, ani návrh novely zákona o veřejných rejstřících spolu s novelou zákona proti praní špinavých peněz, jež jsou ve vládě, otázku deklarace vlastnických struktur firem státu přímo neřeší. Jelikož však návrh novely zákona o veřejných rejstřících požaduje odkrytí konečných skutečných vlastníků, bude muset nutně řešit i otázku souvisejících vlastnických struktur, neboť jinak nebude možné konečné skutečné vlastníky prokázat. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
08/2015 Návrh novely zákona o veřejných rejstřících, ani návrh novely zákona proti praní špinavých peněz otázku deklarace vlastnických struktur firem státu neřeší. Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu i Koncepci boje proti korupci nicméně požadavek deklarace vlastnických struktur firem získávajících veřejné prostředky až po konečné skutečné vlastníky pokrývá, i když konkrétní způsob provedení nespecifikuje. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více