English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #116 Důvodné výjimky z pravidla transparentnosti vlastnických struktur

Výjimku z pravidla transparentnosti vlastnických struktur by měly mít společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze (akcie se obchodují příliš rychle na to, aby bylo možné vlastníky stále monitorovat, a ani to není technicky možné), banky a pojišťovny (jejich vlastnickou strukturu kontroluje ČNB, k jakékoli změně akcionářů musí dát ČNB souhlas).


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 04/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
80 %
Právní předpis je schválen, ale není ještě účinný

Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných majitelů společností pro ty majitele, jež nabyli své podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v zákoně o zadávání veřejných zakázek, jenž byl schválen, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně, výslovně řešena. Výjimku lze pravděpodobně aplikovat díky návaznosti na definici skutečného majitele podle směrnice proti praní peněz. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 10/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných majitelů společností pro ty majitele, jež nabyli své podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů), není v zákoně o zadávání veřejných zakázek, jenž vstoupil v účinnost, ani v novele zákona o veřejných rejstřících, jež je v Poslanecké sněmovně, výslovně řešena. Výjimku lze ji pravděpodobně aplikovat díky návaznosti na definici skutečného majitele podle směrnice proti praní peněz. Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána.