English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #124 Omezení dominantního postavení osob, jejichž firmy získávají veřejné prostředky

Žádná fyzická osoba by nesměla získávat přes firmy, které vlastní, více než určité procento veřejných peněz.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Ústavnost tohoto pravidla je přezkoumávána Ústavním soudem. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
01/2017 Schválená novela zákona o střetu zájmů požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
12/2016 Novela zákona o střetu zájmů, která se v důsledku veta prezidenta vrátila do Poslanecké sněmovny, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
11/2016 Schválená novela zákona o střetu zájmů požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Efektivita
100 %
Současný stav
80 %
Více
10/2016 Novela zákona o střetu zájmů, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
09/2016 Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Senátu, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Efektivita
100 %
Současný stav
70 %
Více
08/2015 Otázka limitů pro objem veřejných prostředků či zakázek, které by určitá fyzická osoba mohla získávat prostřednictvím jí ovládaných firem od státu a dalších veřejných institucí, tak aby nemohlo docházet k ovládání jednotlivých státních a veřejných institucí určitými fyzickými osobami, není v současné době nijak řešena. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více