English

Protikorupční barometr


Historie změn

Průhledné a efektivní investování veřejných prostředků — #124 Omezení dominantního postavení osob, jejichž firmy získávají veřejné prostředky

Žádná fyzická osoba by nesměla získávat přes firmy, které vlastní, více než určité procento veřejných peněz.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 11/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
80 %
Právní předpis je schválen, ale není ještě účinný

Schválená novela zákona o střetu zájmů požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, požaduje, aby politik nebo jiný veřejný činitel, nemohl vlastnit více jak 25 % podíl ve firmě, jež získává od státu a či jiných veřejných institucí, veřejné zakázky či dotace z veřejných rozpočtů. Ústavnost tohoto pravidla je přezkoumávána Ústavním soudem.