English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #15 Legislativní stopa ze záznamů v elektronickém veřejném diáři

Informace z elektronického veřejného diáře politiků týkající se vytváření zákonů nebo exekutivních rozhodnutí, zahrnující schůzky, čas strávený prací na zákoně či rozhodnutí atd., se připojují jako příloha k návrhům zákonů nebo rozhodnutí a vytvářejí tzv. legislativní či administrativní stopu.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

01/2016 aktuální Akční plán vlády boje s korupcí na rok 2016 uvádí, že během tohoto roku budou probíhat práce na základním koncepčním dokumentu, který představí možnosti a východiska budoucí regulace lobbingu v České republice. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
08/2015 Podrobná úprava elektronických veřejných diářů veřejných činitelů není v současné době předvídána. Rozsah a kvalita zveřejňovaných informací v elektronických veřejných diářích některých politiků, jež si tyto diáře vedou dobrovolně, je stále spíše rudimentárního charakteru. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více