English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #16 Ukládání komunikace v elektronickém veřejném diáři

Politici a jiní veřejní činitelé by měli ukládat emaily a jinou elektronickou či písemnou komunikaci. Učiněné záznamy ovšem nezveřejňují, pouze je archivují, aby byly v případě potřeby přístupné orgánům činným v trestním řízení.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

01/2016 aktuální Akční plán vlády boje s korupcí na rok 2016 uvádí, že během tohoto roku budou probíhat práce na základním koncepčním dokumentu, který představí možnosti a východiska budoucí regulace lobbingu v České republice. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více
08/2015 Podrobná úprava elektronických veřejných diářů veřejných činitelů není v současné době předvídána. Rozsah a kvalita zveřejňovaných informací v elektronických veřejných diářích některých politiků, jež si tyto diáře vedou dobrovolně, je stále spíše rudimentárního charakteru. Efektivita
0%
Současný stav
0%
Více