English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #3 Princip otáčivých dveří

Po skončení mandátu by politik nebo jiný vysoký veřejný činitel nesměl po dobu dvou let provozovat výdělečné aktivity v oblastech, kde v rámci své veřejné funkce působil (princip otáčivých dveří).


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
01/2017 Schválená novela zákona o střetu zájmů sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
12/2016 Novela zákona o střetu zájmů, která se v důsledku veta prezidenta vrátila do Poslanecké sněmovny, sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
11/2016 Schválená novela zákona o střetu zájmů sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
09/2016 Novela zákona o střetu zájmů, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více
08/2015 Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Poslanecké sněmovně, sice rozšiřuje působnost zásady otáčivých dveří rovněž o podnikající právnické osoby ovládané veřejnými institucemi a státními podniky, ale stále se tato zásada nevztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi dotčenou veřejnou institucí a právnickou osobou, ale pouze na nadlimitní zakázky uzavřené mezi touto veřejnou institucí a právnickou osobou, u níž má později politik či jiný veřejný činitel zákaz působit po skončení funkce. Efektivita
50 %
Současný stav
100 %
Více