English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Kontrola politiků — #4 Zveřejňování prohlášení veřejných činitelů centrálním úřadem

Centrální úřad by měl aktivně zveřejňovat informace, které o sobě politici a jiní veřejní činitelé podle zákona o střetu zájmů podali, včetně sankcí za jeho nedodržení. Občané by měli mít možnost nahlížet do prohlášení o střetu zájmů učiněných politiky a veřejnými činiteli stejně jako do dokladů, které tato prohlášení dokládají, a to zdarma přes internet, jako je tomu u obchodního rejstříku, nikoli písemně a na základě žádosti, jak je tomu podle zákona o střetu zájmů.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o střetu zájmů, jež vstoupila v účinnost v únoru 2017, na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
90 %
Více
01/2017 Schválená novela zákona o střetu zájmů na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
80 %
Více
12/2016 Novela zákona o střetu zájmů, která se v důsledku veta prezidenta vrátila do Poslanecké sněmovny, na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
11/2016 Schválená novela zákona o střetu zájmů na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
80 %
Více
10/2016 Novela zákona o střetu zájmů, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
09/2016 Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Senátu, na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
70 %
Více
08/2015 Návrh novely zákona o střetu zájmů, jenž je v Poslanecké sněmovně, na jednu stranu zpřístupňuje učiněná čestná prohlášení politiků a jiných veřejných činitelů v centrálním registru prostřednictvím internetu a zvyšuje sankce, avšak stále ponechává nefunkční model dohledu nad dodržováním zákona místními orgány, tzn. obcemi s rozšířenou působností. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více