English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Transparentní financování politických stran — #44 Online zveřejňování smluv a faktur na volební kampaň

Politické strany by měly mít webovou stránku, kde by byly zveřejňovány všechny dokumenty, na něž se na volební reklamě objevil odkaz. Volební reklama by se neměla objevit dříve, než dojde na webové stránce ke zveřejnění těchto dokumentů.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

10/2017 aktuální Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny. Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více
01/2017 Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny, ve znění účinném od 1. ledna 2017, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny. Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
08/2015 Návrh novely zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, jenž je v Poslanecké sněmovně, stanoví povinnost stranám zveřejňovat na internetových stránkách přehled platebních transakcí probíhajících přes zvláštní transparentní volební účet, nicméně tyto zveřejněné informace o transakcích na účtu neumožní identifikovat jednotlivá konkrétní plnění, například zaplacení billboardu v určité lokalitě, jež byly ze zvláštního transparentního účtu uhrazeny. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více