English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #49 Demokratické zásady fungování veřejné správy

Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány zákonem. Fungování veřejné správy je založeno na zásadě zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
05/2017 Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
04/2017 Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
03/2017 Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu. Efektivita
100 %
Současný stav
90 %
Více
08/2015 Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony.Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Řada aspektů zákona o státní službě byla posouzena Ústavním soudem jako ústavně konformní. Efektivita
100 %
Současný stav
100 %
Více