English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #49 Demokratické zásady fungování veřejné správy

Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány zákonem. Fungování veřejné správy je založeno na zásadě zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 03/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Pravomoci a úkoly veřejné správy stejně jako úprava postavení veřejných úředníků jsou definovány příslušnými zákony. Legislativní úprava fungování státní správy a státní služby odpovídá zákonnosti, rovnoprávnosti, proporcionality, právní jistoty, zásadě konání v přiměřené časové lhůtě, zásadě participace, úcty k soukromí a zásadě transparentnosti. Neřešené situace střetu zájmů v některých oblastech státní správy vyvolávají pochybnosti ohledně nestrannosti úředníků těchto částí státního aparátu.