English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole

Je přijat nový účinnější zákon o finanční kontrole při hospodaření s veřejnými prostředky a je vymáhán.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2017 aktuální Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Zákon se odklání od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
07/2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Senátu a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
70 %
Více
06/2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
60 %
Více
12/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je na vládě a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze schválená vládou se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Efektivita
0%
Současný stav
50 %
Více
05/2016 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, byl v průběhu přípravy na ministerstvu financí několikrát přepracován. Výsledné znění předložené ministerstvem financí vládě ke schválení bohužel nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládáni s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu. Oproti současnému stavu vyplývajícímu z nefunkčního zákona o finanční kontrole je návrh zákona jen drobným krokem vpřed. Efektivita
25 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by nahradil současný nefunkční zákon o finanční kontrole je zpracováván ministerstvem financí. Efektivita
100 %
Současný stav
40 %
Více