English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #70 Kvalitnější zákon o finanční kontrole

Je přijat nový účinnější zákon o finanční kontrole při hospodaření s veřejnými prostředky a je vymáhán.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž je v Poslanecké sněmovně a jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Verze zaslaná vládou do Poslanecké sněmovny se odklonila od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 08/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jenž má nahradit současný nefunkční zákon o finanční kontrole, Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, nezahrnuje důležité mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu vynakládaných veřejných prostředků, jako například zajištění hospodárného systému interního auditu nebo redukce duplicitních neefektivních inspekcí a kontrol. Zákon se odklání od evropských a mezinárodních standardů auditu veřejné správy. Současně není dostatečně ošetřen střet zájmů při nakládání s veřejnými prostředky a nezávislost auditního orgánu.