English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #73 Posouzení oprávněnosti oznámení o korupci

Veřejný ochránce práv posoudí oprávněnost oznámení avizovatele. Shledá-li ombudsman, že v oznámení jsou uvedeny skutečnosti, které nasvědčují, že došlo k nezákonnému jednání veřejné správy nebo ke korupci, bude považovat oznámení za oprávněné.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin. Efektivita
75 %
Současný stav
60 %
Více
02/2017 Legislativní záměr předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní návrh ministerstva financí předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin Efektivita
75 %
Současný stav
50 %
Více
04/2016 Legislativní záměr předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní návrh ministerstva financí předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného činu. Efektivita
75 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více