English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #73 Posouzení oprávněnosti oznámení o korupci

Veřejný ochránce práv posoudí oprávněnost oznámení avizovatele. Shledá-li ombudsman, že v oznámení jsou uvedeny skutečnosti, které nasvědčují, že došlo k nezákonnému jednání veřejné správy nebo ke korupci, bude považovat oznámení za oprávněné.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 05/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
75 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu předvídá posouzení oprávněnosti oznámení pouze v rámci případného následného souvisejícího soudního řízení. Paralelní poslanecký návrh zákona předpokládá posouzení oprávněnosti oznámení příslušným státním zástupcem ve vztahu ke spáchání některého v návrhu vymezeného trestného čin.