English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #76 Anonymizace oprávněných avizovatelů

Požádá-li o to avizovatel, přizná veřejný ochránce práv v případech podezření z korupčního jednání avizovateli anonymitu (tj. režim ochrany svědka) a o stejnou ochranu požádá jménem avizovatele policii.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

06/2017 aktuální Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
05/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
04/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
03/2017 Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
60 %
Více
02/2017 Legislativní záměr nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
50 %
Více
04/2016 Legislativní záměr nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní návrh ministerstva financí umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost. Efektivita
100 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí. Efektivita
0%
Současný stav
30 %
Více