English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #76 Anonymizace oprávněných avizovatelů

Požádá-li o to avizovatel, přizná veřejný ochránce práv v případech podezření z korupčního jednání avizovateli anonymitu (tj. režim ochrany svědka) a o stejnou ochranu požádá jménem avizovatele policii.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
30 %
Existuje politický závazek řešit problém

Předložení legislativního řešení avizování korupce a ochrany avizovatelů korupce (whistleblowing) je předvídáno ve vládním Akčním plánu a Koncepci pro boj s korupcí.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 06/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
100 %
Současný stav:
60 %
Návrh je ve Sněmovně

Vládní návrh novely příslušných ustanovení občanského soudního řadu nepředvídá utajení totožnosti oznamovatele. Paralelní poslanecký návrh zákona umožňuje oznamovateli utajit jeho totožnost.