English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #85 Konzultace navržených řešení s veřejností

Tato řešení spolu se zhodnocením dopadů by měl předkladatel opět předložit ke konzultaci veřejnosti.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Návrhy právních předpisů, včetně závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace, jsou předkládány veřejnosti prostřednictvím online Knihovny připravované legislativy na základě existujících obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Efektivita
25 %
Současný stav
100 %
Více