English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #84 Zhodnocení dopadů navržených řešení, včetně korupčních rizik

Následně by měl navrhovatel zákona popsat řešení (teze – věcný záměr), které mají popsané problémy odstranit či zmírnit. Zároveň by měl zhodnotit dopady navržených řešení, včetně porovnání nákladů a přínosů a analýzy korupčních rizik.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

08/2015 aktuální Hodnocení dopadů regulace, včetně hodnocení korupčních rizik, jsou k  návrhům zákonů zpravidla zpracovávány,a to podle existujících obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace a metodiky hodnocení korupčních rizik, nicméně tato hodnocení jsou v řadě případů prováděny pouze formálně. Zásady RIA navíc nepožadují provázanost řešení s (nedostatečným) popisem a analýzou problému, jenž má navrhovaný zákon řešit. Efektivita
50 %
Současný stav
90 %
Více