English

Protikorupční barometr


Historie změn

Zrušení anonymního vlastnictví — #132 Převod akcií z účtu na účet

Převod akcií se uskutečňuje „bezhotovostně“, tj. odepsáním akcií z jednoho účtu a připsáním na účet jiný.


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Nahrazení listinných akcií zaknihovanými (elektronickými) není v současné době nijak řešeno, nicméně návrh novely zákona o veřejných rejstřících problém efektivní identifikace akcionářů a skutečných konečných vlastníků do jisté míry, byť nedostatečně řeší.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 01/2018 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné.