English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Zrušení anonymního vlastnictví — #132 Převod akcií z účtu na účet

Převod akcií se uskutečňuje „bezhotovostně“, tj. odepsáním akcií z jednoho účtu a připsáním na účet jiný.


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

01/2018 aktuální Zákon o veřejných rejstřících zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnickým osobám zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů, avšak tyto údaje jsou neověřitelné a neveřejné. Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
10/2016 Nahrazení listinných akcií elektronickými (zaknihovanými) není v současné době řešeno přímo, nicméně nepřímo řeší otázku identifikace skutečných konečných vlastníků, včetně akcionářů, nově schválená novela zákona o veřejných rejstřících, byť velmi minimalisticky. Efektivita
25 %
Současný stav
80 %
Více
09/2016 Nahrazení listinných akcií elektronickými (zaknihovanými) není v současné době řešeno přímo, nicméně nepřímo řeší otázku identifikace skutečných konečných vlastníků, včetně akcionářů, návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který je v Senátu, byť velmi minimalisticky. Efektivita
25 %
Současný stav
70 %
Více
03/2016 Nahrazení listinných akcií elektronickými (zaknihovanými) není v současné době řešeno přímo, nicméně nepřímo řeší otázku identifikace skutečných konečných vlastníků, včetně akcionářů, návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který je v Poslanecké sněmovně, byť velmi minimalisticky. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
09/2015 Nahrazení listinných akcií elektronickými (zaknihovanými) není v současné době řešeno přímo, nicméně nepřímo řeší do jisté míry otázku identifikace skutečných konečných vlastníků, včetně akcionářů, návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který je ve vládě. Efektivita
50 %
Současný stav
50 %
Více
08/2015 Nahrazení listinných akcií zaknihovanými (elektronickými) není v současné době nijak řešeno, nicméně návrh novely zákona o veřejných rejstřících problém efektivní identifikace akcionářů a skutečných konečných vlastníků do jisté míry, byť nedostatečně řeší. Efektivita
25 %
Současný stav
40 %
Více