English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #62 Elektronická komunikace úřadů s občany

Není-li informace veřejná, občan žádá o informaci nejlépe emailem a odpověď dostává také emailem. Časový průběh zpracování každé žádosti musí být přístupný veřejnosti, a to v „reálném čase.“


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 11/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
40 %
Ministerstvo připravuje návrh řešení

Navrhovaná novela zákona o informačních systémech veřejné správy, jež předkládá ministerstvo vnitra předvídá legislativní ukotvení Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb, jež má schvalovat vláda. Tato Strategie předvídá v budoucnu podávání žádostí v elektronickém formátu a prosazení publikace rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jež nabyla účinnosti v lednu 2017 legislativně ukotvuje Národní katalog otevřených dat. Rozsah informací týkající se veřejné správy, jenž je publikován ve formě otevřených dat, stanoví nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tento seznam ovšem obsahuje pouze osm informačních oblastí, kde mají být předmětná data publikována ve formě otevřených dat.