English

Protikorupční barometrSoučasný stav parametru

Nekorupční a odborná veřejná správa — #62 Elektronická komunikace úřadů s občany

Není-li informace veřejná, občan žádá o informaci nejlépe emailem a odpověď dostává také emailem. Časový průběh zpracování každé žádosti musí být přístupný veřejnosti, a to v „reálném čase.“


Zdůvodnění a zdroje

Historie změn

02/2017 aktuální Novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jež nabyla účinnosti v lednu 2017 legislativně ukotvuje Národní katalog otevřených dat. Rozsah informací týkající se veřejné správy, jenž je publikován ve formě otevřených dat, stanoví nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tento seznam ovšem obsahuje pouze osm informačních oblastí, kde mají být předmětná data publikována ve formě otevřených dat. Efektivita
25 %
Současný stav
90 %
Více
07/2016 Navrhovaná novela zákona o informačních systémech veřejné správy, jež je v Poslanecké sněmovně, předvídá legislativní ukotvení Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb, jež má schvalovat vláda. Tato Strategie předvídá v budoucnu podávání žádostí v elektronickém formátu a prosazení publikace rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat. Efektivita
25 %
Současný stav
60 %
Více
11/2015 Navrhovaná novela zákona o informačních systémech veřejné správy, jež předkládá ministerstvo vnitra předvídá legislativní ukotvení Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb, jež má schvalovat vláda. Tato Strategie předvídá v budoucnu podávání žádostí v elektronickém formátu a prosazení publikace rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat. Efektivita
25 %
Současný stav
40 %
Více
08/2015 Otázka širšího a kvalitnějšího přístupu občanů k údajům o fungování veřejných institucí prostřednictvím internetu na základě přístupu založeném na otevřených datech je předmětem odborné veřejné diskuze. Efektivita
0%
Současný stav
10 %
Více