English

Protikorupční barometr


Historie změn

Nekorupční a odborná veřejná správa — #62 Elektronická komunikace úřadů s občany

Není-li informace veřejná, občan žádá o informaci nejlépe emailem a odpověď dostává také emailem. Časový průběh zpracování každé žádosti musí být přístupný veřejnosti, a to v „reálném čase.“


Zdůvodnění a zdroje

Vybraná změna v minulosti

Aktualizace: 08/2015 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
10 %
Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností

Otázka širšího a kvalitnějšího přístupu občanů k údajům o fungování veřejných institucí prostřednictvím internetu na základě přístupu založeném na otevřených datech je předmětem odborné veřejné diskuze.

V porovnání se současným stavem


Aktualizace: 02/2017 Historie změn parametru

Efektivita:
25 %
Současný stav:
90 %
Právní předpis je účinný

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jež nabyla účinnosti v lednu 2017 legislativně ukotvuje Národní katalog otevřených dat. Rozsah informací týkající se veřejné správy, jenž je publikován ve formě otevřených dat, stanoví nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tento seznam ovšem obsahuje pouze osm informačních oblastí, kde mají být předmětná data publikována ve formě otevřených dat.